Orhan Burian kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 11/04/2021 0

Orhan Burian kimdir? Hayatı ve eserleri: (1914-1953) Türk deneme, eleştiri yazan. Aydınlık düşünceli bir bilim adamı olarak Türk edebiyatına yazıları ve dergileriyle katkıda bulunmuştur. İstanbul’da doğdu, 5 Mayıs 1953’te Ankara’da öldü. 1932’de İstanbul Kabataş Lisesi’ni bitirdi. Yükseköğrenimini İngiltere’de, Cambridge Üniversitesi İngiliz Edebiyatı Bölümü’nde yaptı. 1937’de yurda dönünce Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Muhtar Enata’nın çıkardığı Yücel dergisinin önce yazarı, sonra yöneticilerinden biri oldu. Fakültedeki görevinin yanı sıra, Ankara Devlet Konservatuarı’nda Batı edebiyatı ve tiyatro tarihi dersleri verdi. 1947’de çağrılı olarak ABD’ye gitti. İki yıl Princeton Üniversitesi’nde Amerikan edebiyatı üzerine çalıştı. 1952’de Ufuklar dergisini çıkarmaya başladı.

Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde İngiliz edebiyatı profesörü olan Orhan Burian Yücel dergisindeki yazılarıyla ağırlıklı olarak İngiliz edebiyatının Türkiye’de tanınmasına, özellikle Türk okurunun Shakespeare ve yapıtları konusunda derinliğine bilgiler edinmesine çalıştı. Sanat ve toplum konularında yazdığı çeşitli yazılarla hümanizm anlayışını savundu. Çağdaş Türk şiiri üzerine yazdığı yazılarla ve 1946’da yayımladığı Kurtuluştan Sonrakiler adındaki şiir antolojisinin önsözüyle yeni değer yargıları getirdi.

Kurduğu Ufuklar dergisini onun anısına bir saygı olarak yakın arkadaşı Vedat Günyol Yeni Ufuklar adıyla uzun yıllar sürdürmüştür.

Orhan Burian Eserleri:

  1. 1.1946, antoloji; 
  2. 2.(ö.s.), 1964.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, Cilt 21, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.