Orhan Apaydın kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi:

kihaes 02/25/2016 0

Orhan Apaydın kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1926) Türk hukukçu, yazar. Basın ve ceza davalarındaki savunmalarıyla tanın­mıştır. İstanbul’da doğdu. 1948’de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. 1949’da İstanbul Barosu’nda avukatlığa başladı. Avukatlık mesleğinin yanı sıra gazetecilik ve yazarlık da yaptı. 1945-195C arasında Yeniden Doğuş adlı bir fikir ve edebiyat dergisi yayımladı. 1950’den sonra Milliyet ve Dünya gazetelerinde yazılar yazdı. 27 Mayıs Hareketi’nden sonra devrilen Demokrat Parti iktidarı mensuplarının yargılanmaları için kurulan özel Yassıada Mahkemeleri’nde Adnan Menderes’in avukatlığını yaptı. 1961’de politikaya atıldı. 1961 seçimlerinde Adalet Partisi’nden Aydın milletvekili seçildi. 1962’de Adalet Partisi’nden ayrıldı; 1965’e değin milletvekilliğini sürdürdü. Parlamento çalışmalarında işçi haklarım savunarak Sendikalar Kanunu ile Grev-Lokavt Kanunu’nun hazırlanmasında etkili oldu. 1965’te milletve­killiği sona erdikten sonra Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) hukuk danışmanlığı gö­revinde bulundu. İş hukuku üzerine yaptığı bilimsel çalışmalar bir kitapta toplandı. 1970 başlarından sonra Cumhuriyet gazetesinde yazarlık yaptı. 1975’te Tür­kiye Yazarlar Sendikası Yönetim Kurulu üyeliğine, 1976’da İstanbul Barosu başkanlığına seçildi. Uç kez üst üste aynı göreve getirildi. 12 Eylül öncesi terör olaylarının kaynaklarını ve odaklarını inceleyen yazı­lar yazdı. Bu konuda Kim Öldürüyor, Niçin Öldürü­yor? adlı bir kitabı yayımlandı.

12 Eylül’den sonra tutuklanan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı

Abdullah Baştürk ve arkadaşlarının savunmasını üst­lenen avukatlar arasında yer aldı. 1982’de Barış Derneği kurucuları arasında yer aldığı gerekçesiyle tutuklandı. Türkiye Yazarlar Sendikası Yönetim Ku­rulu üyeliği yaptığı için de aleyhinde ayrıca dava açıldı.

1982 yılında savunma görevindeki etkinliklerin­den ötürü kendisine Uluslararası Hukukçular Birliği’nin Pierre Got ödülü verildi. Aynı yıl, Paris Vincenne Üniversitesi’nden honoris causa hukuk doktoru ünvanı aldı.

YAPITLAR:

  1. Türk-İş’in Politik Yönü, 1969;
  2. Kim Öldü­rüyor, Niçin Öldürüyor?,

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 7. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.