Ömer İbn-i Sinan kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/26/2015 0

Ömer İbn-i Sinan kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Osmanlı tıb alimlerinden olup İznikli ve hayatı aşağıda yazılı Ömer Şifai Efendi’nin muasırıdır. 116 (1704) tarihinde te’lif ettiği kimya ve tıp kanunlarından bahseden (Künaz-i Hayatü’l-İnsan ve Kanun-u Etibba- Feyle – sofan) isminde iki makale üzerine müretteb Türkçe kıymetli tıbbi eseri ile (Şifau’l-Mü’minin) isminde yine tıb kimyadan bahseden diğer bir eseri vardır. (Künuz),un mukaddimesinde künyesi: ‘Derviş Haziki A’ni Ömer ibn’i Sinan iznikli’ diye yazıyor. Kendi el yazısı ile yazılı nüshası Yıldız Kütübhanesindedir. Garb dili de bilirdi.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.