Nusret Hızır kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 01/11/2015 0

Nusret Hızır kimdir? Hayatı ve eserleri: İstanbul’da doğdu (1899). Almanya’da fizik-matematik, felsefe öğreni­mi gördü. 1934’te Prof. Hans Reichenbach’ın asistanı olarak İstanbul Üni­versitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne girdi. 1937’den 1942’ye ka­dar Türk Tarih Kurumu’nda uzman olarak çalıştı. Dışardan sınav vererek doçent oldu (1942). Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin Felsefe Bölümü’ne girdi. 1960-62 yılları arasında 147 öğretim üyesinden biri olarak, kürsü­sünden geçici ayrılması dışında, 1968’de emekli oluncaya kadar Dil ve Ta­rih Coğrafya Fakültesi’ndeki görevini Türk Tarih Kurumu danışmanlığıyla birlikte yürüttü. 1963’te bir dönem Paris’te Ecole Normal Superieur’de fel­sefe dersleri verdi. Bu arada 1941-48 yıllarında Platon Yarkurulu Başkam olarak klasiklerin çevirisinde çalıştı. Emekliliğinden sonra Basın ve Yayın Yüksek Okulu’nda, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde, Hacettepe Üniversitesi’nde felsefe ve mantık okuttu. 1980’de öldü.

Ant dergisinde yayımladığı yazılarda (“Tehlikeli Felsefeler”, sayı 7, 16 Haziran 1945) Nietzche’ye ve Alman faşizminin kaynaklarına ilişkin tezler ileri sürmüş, sonra Yaprak dergisinde (1949-50) felsefi kavramlara açıklık kazandıran notlar yayımlamıştı.

Nusret Hızır’ın 1960’tan sonra Değişim dergisinde çıkan yazılarını kla­sik felsefe, bilim felsefesi, varoluşçuluk ve Bergson’un kuramları üzerine eleştirel yaklaşım denemeleri sayabiliriz. Bu yazılarında görüş ve karşıt gö­rüş sergilemeleriyle yetinmeyerek kendi savlarını ortaya koyma aşamasına gelmiştir Hızır. Özellikle “Mantık Eleştirisi Işığında Bergson” (sayı 6, 1962) adlı yazısında kimi düşün ve edebiyat adamlarımızı etkilediğini bil­diğimiz Fransız düşünürünün felsefesini eleştirirken “sistem ve öğreti” öğe­lerinden yoksun bulunduğunu belirtir. Gerçeğin ne olduğunu, nasıl kavra­nabileceğim anlatmak yerine “telkin” etmek istediğini vurgulayarak, “sü­re” ve “sezgi” gibi Bergson idealizminin ana öğelerini çözümler; “irrasyo­nel” niteliklerini gösterir.

Nusret Hızır, felsefe ve mantık konularına ilişkin yazılarının bir bölüğünü topladığı Felsefe Yazıları adlı yapıtı ile TDK 1977 Deneme Ödülünü aldı.

Kaynak: Çağdaş Türk Edebiyatı 4, Cumhuriyet Dönemi 2, Şükran KURDAKUL, 1994, Evrensel Basım Yayın.

Yorumlar kapalı.