Nuri Bey (Vak’anüvis) Halil Nuri Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/02/2015 0

Nuri Bey (Vak’anüvis) Halil Nuri Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Naili Abdullah Paşa oğlu Şakir Bey’in oğlu olup tezkirecilik, amedcilik gibi makamlarda bulunarak sonradan vak’anuvislik hizmetine tayin olunmuş ve «Mir Nuri medfenin Hak mehbetu’l-envar ide» mısra’ının ifade ettiği 1213 (1799) tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. Eyyüb’de Feridun Bey Türbesi kapısının sağ tarafında meşhur şair Kant Efendi’nin yakınında medfundur. Osmanlı Tarihi kitabı 1209 (1794) ve 1213 (1799) seneleri arasındaki olayları hikaye etmektedir. Bundan başka Üçüncü Selim zamanında vaz’ve te’sis olunan bütün kanunlar ve nizamları toplayarak bir mecmua da tertib etmiştir. Müretteb divanı da vardır. Eserleri basılmamıştır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.