Danielson, Nikolay Frantseviç kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 01/02/2022 0

Danielson, Nikolay Frantseviç kimdir? Hayatı ve eserleri: (1844-1918) Rus, iktisatçı. Ekim Devrimi öncesinde kurulan Narodnaya Volya adlı örgütün iktisadi öğretisini geliştirmiştir. 1844’te Moskova’da doğdu, 3 Temmuz 1918’de öldü. Yükseköğrenimini St. Petersburg’da yapan Danielson, aynı kentte bir bankerlik kuruluşunda çalışmaya başladı. Daha sonra St. Petersburg Ortak Kredi Kuruluşu’nda baş denetçi oldu. 1860’larda devrimci görüşleri benimsedi. Karl Marx’ın Das Kapıtal’inin birinci cildini 1872’de, ikinci ve üçüncü ciltleri de 1885 ve l 896’da Rusça’ya çevirdi. Çalışmaları gereği Marx ve Engels’le uzun süre mektuplaştı.

Danielson, V. Vorontsov’la birlikte 1878’de çara ve yüksek rütbeli görevlilere suikastlar da düzenleyen Narodnaya Volya (Halkın istemi) adlı gizli örgütün iktisadi öğretisini geliştirdi. 1893’te yayımlanan Oc- herki nashegoporef ormennagoobshchestverınago khoziaystva (“Serflerin Kurtuluşundan Bu Yana Rusya’da İktisadi Gelişmenin Tarihi”) adlı kitabında kapitalizmin Rusya’da gelişmekte olduğunu ancak, köylülerin yoksullaşması ve zanaatçıların yıkımı nedeniyle ülkede yeterli bir pazar oluşmadığını, bu yüzden çağdaş sanayinin sınırlı ölçüde gelişebileceğini öne sürdü. Bu savını 1861-1891 arasındaki istatiksel verilere dayandıran Danielson, bu dönemde kırsal kesimde hızlı bir gelişme gözlendiğini, tarım üzerine konan vergilerin tarımsal fiyatlarının düşmesinin de etkisiyle köylüleri eskisinden daha büyük bir yük altına soktuğunu belimi. Toplumsal devrim, kapitalist alanın dışında, köylülerin soylulara karşı ayaklanması yoluyla ve eski komünal kurumların yeniden gündeme gelmesiyle gerçekleşecekti. O da, Narodnaya Voiya grubunun düşünürleri gibi, Rusya’da köylülerin, öbür ülkelerde sanayi işçilerinin oynadığı rolü oynayacağına inanıyordu.

Nikolay Frantseviç Danielson Eserleri:

  1. Ocherki nashego poreformennago obshchestvennago khoziaystva, 1893, (“Serflerin Kurtuluşundan Bu Yana Rusya’da İktisadi Gelişmenin Tarihi”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, Cilt 30, Anadolu yayıncılık, 1984.

Yorumlar kapalı.