Nicholas Boulanger kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 04/26/2018 0

Nicholas Boulanger kimdir?

Nicholas Boulanger kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1722-1759) Fransız düşünür. Din düşüncesinin büyük doğa olaylarının yarattığı kor­kudan ileri geldiği görüşünü savun­muştur. Nicholas Antoine Boulanger Paris’te doğdu ve orada öldü. Önce Bcauvais Koleji’nde edebiyat oku­du, sonra matematik ve mimarlık öğrenimi gördü. 1743’te okulu bitirdikten sonra iş hayatına atıldı. Özellikle köprü yapımında başarılı olan Boulanger, sağlığı bozulunca önce Tours’a sonra da Paris’e gitti. 1758 yılında emekliye ayrıldı, bir yıl sonra da öldü.

Mesleği nedeniyle yerbilimle uğraşan düşünür, dünyanın geçirdiği evrimin Incil’de anlatılanlara uymadığını gördü. İncil metinlerini daha sağlıklı bir biçimde incelemek için Arap, İbrani ve Süryani dillerini öğrendi.

Dinlerden kaynaklanan inanç sorunları üzerinde durdu. Bu sorunların biçimleniş nedenlerini araştırdı. Büyük doğa olaylarının, Tevrat’ta geçen Tufan öykü­sünün toplumlar üzerindeki etkilerim inceleyen Boulanger, bireyleri sarsan boş inanç ve düşüncelerin, bu olayların yarattığı korkudan doğduğunu ileri sürdü. Onun uzun süren araştırmalar sonucunda vardığı kanıya göre bu korku kuşaktan kuşağa geçe­rek değişmez bir gelenek niteliği kazanmıştır. Bütün topluluklarda din simgelerinin özdeş nitelik taşıması­nın nedeni de bu korkunun yarattığı ortak sarsıntıdır. İlkel insanın, nedenlerini bilemediği, açıklayamadığı doğa olayları karşısında duyduğu derin korku, aradan yüzyılların geçmesiyle yeni bir biçim kazanarak inançlara dönüşmüştür. Bütün çoktanrıcı dinlerde olduğu gibi tektanrıcı dinlerde de inançların, gelenekleşmiş tören ve uygulamaların kaynağı geçmişin derinliklerinde yatan korkudur.

Voltaire’in kimi yazılarında, adı övgüyle anılan Boulanger, Ansiklopedi için önemli maddeler yaz­mıştır. Yapıtlarını, ölümünden sonra, Holbacb bas­tırmıştır.

Nicholas Boulanger Eserleri

  1. Doğu Despotizminin Kaynaklan Üzerine Araştırmalar
  2. Antik Çağ

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 19. cilt, Anadolu yayıncılık, 1984

Yorumlar kapalı.