Necib Mustafa Efendi (Köse) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/02/2015 0

Necib Mustafa Efendi (Köse) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Aslen İstanbul’lu olup tefeyyüzü Bab-ı Ali’dendir. «Ruzname-i evvel» me’muriyetinden azl edilerek 1247 (1831) tarihinde İstanbul’da vefat etmiştir. Eyyüb’deki Hakim Kutbüddin Mektebi mezarlığı karşısında med­fundur. Üçüncü Selim devri olaylarına ve teferruatına dair yazdığı tarihçesine 1218 (1803) den 1223 (1808) senesine kadar gecen Osmanlı Ordusu olaylarını yazan Ali Raif Efendi’nin (Vekayi-name)’sini de derc eylemiştir ki bir cildden ibaret olan bu eser 1280 (1863) tarihinde Matbaa-yı Amire’de basılmıştır. (Hadikatü’l-Cevami’)’de vefatı 1234 (1819) olmak üzere kaydedilmiştir.

Üçüncü Selim’in saltanatının ilk yıllarına dair Edib Efendi’nin de basılmamış tarihçesi vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.