Nahit Ulvi Akgün kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 01/03/2015 0

Nahit Ulvi Akgün kimdir? Hayatı ve eserleri: Milas’ta doğdu (1918-12 Kasım 1996). Ortaöğrenimini İzmir II. Erkek Lisesi’nde (1940), yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül­tesi Felsefe Bölümü’nde tamamladı (1948). Servet-i Fünun / Uyanış, Bağ, Kovan, Fikirler, Kaynak, Genç Nesil (1940-1950) dergilerinde çıkan ilk şi­irleriyle adını duyurdu.

Başladığı evrede hece ölçüsünü kullanan Nahit Ulvi, tekniğini arayan bir şair adayı olarak görünmüştü. 1940’tan sonra kısa dizelere eğilim duyarak ölçü ve uyak koşullanmasından uzaklaşmıştır. Bu şiirlerinde biçim yönün­den Garip hareketinden etkilenen bir küçük burjuva gencinin duyarlıkları ağır basar. Duyarlığı yoğunlaştığı yerde lirik öğelerle kendiliğinden zengin­leşen şiiri etkilerden arınır, özgünleşir.

Mavnalar arkadaşımdır rıhtımda Onlar takılmayacak yelkenlerini düşünür Ben geri gelmeyecek saadetimi.

(Sebep, 1945,)

Tek insanın değişik hallerini yansıtmayı amaçlayan sınırlı bir şiirdir bu. Yer yer coşumcu, sokulgan… Yer yer de toplumsal alanda kendini algılaya­rak sevinci sönüveren bir şiir.

Kar yağıyor İstanbul’a,

Beni unutsun herkes Dinsin şehrin gürültüsü Odam kalsın öyle ıssız Bu gece çekilip kendi içime Ağlayacağım sessiz sedasız.

(Birisi, 1955)

Bu içe kapanma isteği giderek yaşam-ölüm, geçen zaman-yaşanan za­man, düşsel olan-gerçek olan gibi, Ahmet Hamdi, Necip Fazıl, Melih Cev­det şiirinde gördüğümüz kavramların dünyasına götürür Nahit Ulvi’yi. Gerçek Düş (1965) evresinin değişik çizgenlere açılan ürünlerinden Bitki Su, Yitik Yaşantı, Yenilenen gibi parçalarda bu kez yüzyılların yıkıntıları önünde kendini soran adam çıkar karşımıza. Evren Türküsü’nde (1966) ise Nahit Ulvi şiirine derinleşen sorularla birlikte doğasal öğeler yansımıştır.

ŞÎÎR KİTAPLARI

 1. Üç Gönül, Leyla (1937),
 2. Irgat (1942),
 3. Sebep (1945),
 4. Birisi (1955),
 5. Karanlıkta Bir Ağaç (1960),
 6. Gerçek Düş (1965),
 7. Evren Tür­küsü (1966),
 8. Ağaçlar Uyanınca (1971),
 9. Eksilen Gökyüzü (1980),
 10. Güneş Açınca (1984).

Kaynak: Çağdaş Türk Edebiyatı 3, Cumhuriyet Dönemi 1, Şükran YURDAKUL, 1994, Evrensel Basım Yayın.

Nahit Ulvi Akgün kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1918) Türk şair. Yalın bir dille yazdığı şiirlerinde kent insanlarının günlük kaygılarını dile getirmiştir. Milas’ta doğdu. Bir memur ailesinin oğludur. İzmir İkinci Erkek Lisesi’ni ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nü bitirdi. M.E.B. kitaplıklarında çalıştı. Çeşitli liselerde felsefe ve psi­koloji dersleri okuttu. İzmir Radyosu’nda Şiir Saati programını sundu. 1953’te sesli şiir sergisi açtı. Karşıyaka Genel Kütüphanesi’ni kurdu. 1966’da ya­yımlanan Evren Türküsü adlı kitabıyla 1967 Türk Dil Kurumu Şiir Ödülü’nü kazandı.

İlk şiiri, 1936 yılında Akın gazetesinde yayımlan­dı. Hece vezni kalıplarını kullandığı bu romantik aşk şiirlerinde Necip Fazıl ve Faruk Nafiz etkisi görülür. Bunu izleyen yıllarda yeni arayışlara yöneldi. Serbest nazımla yazmaya başladı. Kent insanının günlük yaşam karşısındaki durumunu konu edindi. Şiirlerini Servet-i Fünûn/Uyanış, Kovan, Fikirler, Kaynak, Yeditepe, Yücel, Varlık, Değirmen ve Türk Dili dergilerinde yayımladı. Son yapıtlarında doğa ve insanın doğayla ilişkisine ağırlık verdi. Yalın bir Türkçe’yle yazdığı şiirlerini 1937-1971 arasında do­kuz kitapta topladı.

YAPITLAR (başlıca):

 1. Üç Gönül (M. Serpin, K. Çatıkkaş ile), 1937;
 2. Leyla, 1937;
 3. İrgat, 1942;
 4. Sebep (M. Serpin ile), 1945;
 5. Birisi, 1955;
 6. Karanlıkta Bir Ağaç, 1960;
 7. Evren Türküsü, 1966;
 8. Ağaçlar Uyanınca, 1971;
 9. Eksilen Gökyü­zü,

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 3. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.