Mustafa Necati Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 07/20/2015 0

Mustafa Necati Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1892-1929) İzmir’de doğmuştur. İstanbul Hukuk Mektebini bitirmiştir. Daha sonra, İzmir Öğretmen Okulu’nda öğretmen olarak çalışmıştır. 1919’da İzmir’in işgali üzerine halkı Yunanlılara karşı direnmeye çağırmıştır. Balıkesir’de düşmana karşı Kuva-yı Milliye Müfreze Komutanı olarak hizmet görmüş ve 1920’de Manisa Milletvekili olarak TBMM’ne gir­miştir. Mübadele, İmar ve İskân ve Adalet Bakanlıkları yaptıktan sonra, 26 Aralık 1925’te Millî Eğitim Bakanı olmuştur.

Bakanlığı zamanında öğretmen yetiştirilmesine hız verilmiş, bazı öğretmenler, öğrenimlerini artırmak üzere yurt dışına gönderilmiş, öğ­retmenleri yetiştirmek için yaz aylarında yurt içinde kurslar düzenlenmiştir.

Bu etkinlikler, Türkiye’de bilimsel eğitimin ve uygulamalarının ge­lişmesinde etkili olmuştur.

Böylece, 1926 programı, getirdiği öğretim sistemi ve yöntemleri ile, eğitim bilimlerinin bulgularım içine almıştır. Bu sistem ve yöntemler, bugünkü uygulamanın da temelini oluşturmuştur.

Kaynak: Öğretmen Yetiştirme Açısından Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi Üzerine Bir Araştırma, Cavit BİNBAŞIOĞLU, Milli Eğitim Basımevi, 1995

Yorumlar kapalı.