MUHAMMED RUVÂSİ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

Ebû Ca’fer Muhammed b. Ebî Sâre el-Kûfî, büyük bir âlimdir. (190) tâ­rihine doğru vefat etmiştir. Rahmetu’llâhi aleyh.

Mevki-i  İlmîsi:

Muhammed Ruvâsî, kadîm bir üstâzdır. Kisâî ile Kurrâ’nın üstâzıdır. Küfe ulemâsından Nahv’e dâir ilk kitab te’lîf eden, bu zâtdır. (Maâni’l-Kur’­ân) unvanıyla Tefsîr’e dâir bir eseri vardır. (El-Fasîl), (El-Vakf ve’1-Ibtidâ’) da âsârındandır.

Me’haz : El-A’lâm.

   KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.