MUHAMMED BİN MUHAMMED EL-HEREVÎ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

Ebû Mansûr, Muhammed b. Muhammed b. el-Ezher, muktedir bir âlim­dir. (282) de doğmuş, (370) de vefat etmiştir.

Kudret-i  İlmiyyesi :

Muhammed el-Herevî, müfessir, edîb bir zâttır. Şâfiiyyü’l-mezheb idi. Rebî’ b. Süleyman, Nıftaveyh, Îbnü’s-Serrâc’dan ilim ahzetmiştir. Lügatte, nahiv’de üstâz idi. Uzun bir müddet Karâmıta elinde esîr kalmıştır.

Müellefâtı:

Me’haz : Buğyetü’l-Vuât. ve saire.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.