Mehmet Çakırtaş kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 12/10/2014 0

Mehmet Çakırtaş kimdir? Hayatı ve eserleri: 1918 yılında Edremit’e bağlı Karaaydın Madeni köyünde doğan Çakırtaş, okula gitmeden kendini yetiştirmeye çalıştı. Ankara’da askerliğini yaparken Behçet Kemal Çağlar, Osman Atillâ, Ahmet Kutsi Tecer gibi şairlerle tanışması, kendisine şairlik tutkusu ve şöhret kazandırdı. Terhis olduktan sonra Ankara’da çeşitli kuruluşlarda çalışan şair, şimdi emek­li olarak Ankara’da yaşamaktadır.

Çakırtaş 1940’lı yıllarda âşk tarzı şiirler yazmaya ve bu şiirlerini, Yedigün, Çınaraltı, Ülkü, Köy Postası gibi dergi ve gazetelerde yayımlamaya başladı. Tanıştı­ğı şairler de kendisini teşvik ediyor ve güçlendiriyordu. 1945 yılında şiirlerini ki­taplaştırmaya başladı. Aslı ile saz şairi olmayıp âşık tarzına özenişleri olan Çakır- taş, Faruk Nafiz ve Ömer Bedreddin edalarını ve o devrin kalem şairi duyuşları ile nüktelerini, saz şiiri eda ve vezinlerine taşımaya çalışmıştır.

Şiir Kitapları:

  1. Çakırtaştan Damlalar (1945),
  2. Gün Dönümü (1951).

GÖRMEZ OLSAYDIM

Hüsnünle müsavi insafın olsa,

O zaman gözlerim bir bahar görür

Şu karanlık ömrüm nurunla dolsa

Bu gönül lütfunu büyük kâr görür.

Günüme buluttur çekingen hâlin

Eritip gidecek beni ihmâlin

Bilmem ki dünyada senin emsâlin

Senin kadarkimden itibar görür.

Derdinle perişan halimi bilsen

Kalbimi görüp de insafa gelsen

Ne olur bir kere yüzüme gülsen

Güzellik hâzinen ne zarargörür.


PUL HASTA

Bulamadım şu halimden anlayan

Gönül hasta, dudak hasta, dil hasta

Yağmur yağar dağı taşı ıslatır

Yaylalardan uzak kalan sel hasta.

Eksik olmaz yüce dağın buludu

Vefalı yâr seven kesmez umudu

Güz erişti menekşeler kurudu

Bülbülünden ayrı düşen gül hasta.

Ateş söner: kıvrım kıvrım sis kalır

Çeşme kurur: suya hasret tas kalır

Sevda çeken gönüllerde yas kalır

Yeller vurup ırgalanan dal hasta.

Bin cefayla geçiyor bu devranım

Dağ misâli eksilmiyor dumanım

Petek petek ağu tuttu kovanım

Çiçek hasta, an hasta, bal hasta.

Bahar vakti kızlar varırlar çaya

Çare yokmuş aşktan yatan hastaya

Kalb mektubum gidip attım postaya

Yad eliyle mühürlenen pul hasta.

KAYNAK: TÜRK EDEBİYATI 4. CİLT, AHMET KABAKLI, TÜRK EDEBİYATI VAKFI YAYINLARI, İSTANBUL

Yorumlar kapalı.