Mehmet Behçet kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 12/28/2014 0

Mehmet Behçet kimdir? Hayatı ve eserleri: (Yazar, 1890-1980) Halep’te doğdu. Öğrenimini Hukuk Mektebi’nde tamamladıktan sonra edebiyat öğretmenliği, bakanlık müfettişliği, maarif müdürlüğü görevlerin­de bulundu. 1911 tarihini taşıyan ilk kitabı Erganun’da topladığı şiirlerde, yaşıtlarının çalışmaları gibi “Edebiyat-ı Cedide ”nin beğeni çizgisinde görü­nüyor, ama kuşağının ortak duyarlığına bağlı temaları işlediği halde “daha lirik ve tekniği sağlam” olabiliyordu. Daha sonra “Milli Edebiyat” akımı­nın ilkelerini benimsediyse de bu dönem şiirlerinde belirgin bir özellik ka­zanamayarak kendini edebiyat tarihi çalışmalarına verdi.

Mehmet Behçet Eserleri:

Buhurdan (mensur şiirler, 1925), Genç Şairlerimiz ve Eserleri (1936), Genç Romancılarımız ve Eserleri (1938), Yumak (şiirler, 1938), Ede­biyatçılarımız ve Türk Edebiyatı (1938).

Kaynak: Çağdaş Türk Edebiyatı 1, Meşrutiyet Dönemi 1, Şükran YURDAKUL, 1994, Evrensel Basım Yayın.

Yorumlar kapalı.