Mehmed Münşi Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/30/2015 0

Mehmed Münşi Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Harbiye Mektebinden mezun olduktan sonra uzun müddet Bursa Askeri Lisesinde riyaziye muallimliğinde bulunmuş ve bundan sonra da ordu’da hizmet ifa ederek kaymakamlıkla tekaüde sevk edilmiş ve Üsküdar’da ikamet ederken 1333 (1917) tarihinde irtihal etmiştir. Karacaahmed Mezaristanında medfundur. Aslen İstanbul’ludur. Benim hendese muallimim idi.

Basilmis eserleri:

  1. — (Arsa Taksimi): Arsa ve tarla taksimine dair hendesi mes’elelerden bahseden bir eser olup 1305 (1889) tarihinde Bursa’da basılmıştır.
  2. — (Bedreka-i Mühendisin): Hendese ve müsellesat mes’elelerinin usul ve halletme şekillerini beyan eden 400 sayfalık bir eserdir.
  3. — (Mesail-i Riyaziyeden Cebir): Adi cebirin mes’elelerinden bahseder.
  4. — (Küçük Usul-i Hendese).
  5. — (Musellesat-ı Müsteviye ve Küreviye).

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.