Mehmed Emin İbn-i Osman Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/30/2015 0

Mehmed Emin İbn-i Osman Efendi kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Fazilet sahibi riyaziyecilerden bir zat olup tahsilini İstanbul’da ikmal etmiştir. Fıkıhtan (Akdü’d-Dürer ve’l-Cevahir Nakdü’l-Eşbah ve’n-Nezair) ile (Sihhatü’l-Kefaleti bi’d-Düyun) isimlerinde ve feraizden (Tashihu Zevi’l-Erham) isminde te’lifatı olduğu gibi (Rub’ul-Mukantarat), (Aletü’l-Usturlab), (Şekl-i Müselles), (Hesab bi’Ukudi’l-Esabi’) ve (Rub’ı Mecib) isimlerinde eserleri vardır. Birinci eserini 1181 (1767) tarihinde te’lif etmiştir. Halvetiye Tarikatının Sinaniye kolundan Üsküplü şeyh Mustafa ibn-i Mahmud Efendi’nin Türkçe ve Arapça (Rub’u Daire) risaleleri vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.