Marcus Junius Brutus (Brütüs) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 06/20/2015 0

Marcus Junius Brutus (Brütüs) kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Romalı politikacı (MÖ 85-42) Bu asık suratlı, ağır ve şakadan hiç anlama­yan aristokrat, Sezar’ın gözdelerinden Servilia’nın kocasından olma oğluydu. Sezar’ın gayri meşru çocuğu olduğu da ileri sürülmüşse de, bu kanıtlanamadı. Fakat Sezar’ın çocuğu çok kol­ladığı da bilinir. Bir cumhuriyetçi olarak yetişti. Genç Cato’nun kızı Porcia ile evlendi. Sezar’a büyük bir sevgi beslemekle beraber, karşı çıktığı davranış­ları da çoktu. Longinus ve gayri memnun diğer senatör­ler, kendisine çeşitli nedenlerle minnettar olduk­ları halde, yeniden krallığa döneceğini düşün­dükleri Sezar’ı öldürmeyi planladılar. Brutus, önce komploya katılmayı reddetti. Ancak so­nunda onu da ikna ettiler. Brutus hançerini Sezar’ın göğsüne sapladığı gün, MÖ 13 Mart 44, Shakespeare’in ünlü “Sen de mi Brutus?” cüm­lesiyle tarihe malolacaktı. Brutus ve diğerleri çıl­gın girişimlerinin cezasını, 42 yılında Filippi’de yenilerek çektiler.

Kaynak: Tarihi yaratan 1000 büyük adam, Milliyet

Marcus Brutus kimdir? Hayatı ve eserleri: (İÖ 85-42) Romalı siyaset adamı. Sezar’ı öldüren suikastçilerin önderidir. Roma’da doğdu. Makedonya’da Philippoi yakın­larında öldü. Brutus yedi yaşındayken, babası, Lepidus’un Sulla yönetimini devirmek için yaptığı bir darbeye katıldı ve Pompeius tarafından öldürüldü. Bunun üzerine dayısı Cato [Genç] tarafından yetişti­rildi. Roma’da felsefe öğrenimine başladı. Daha sonra öğrenimini Atina’da da sürdüren Brutus, Cicero’nun etkisinde kaldı.

İÖ 59’da Caesar’ın (Sezar) kızı Julia ile nişanlan­dı. Ancak evlenmelerinden birkaç gün önce Caesar, nişanı bozarak kızını Pompeius’a verdi. Bunun üzeri­ne Brutus ile Pompeius’un arası iyice açıldı. IÖ 58’de dayısı Cato [Genç] ile Kıbrıs’a gitti. Buranın önde gelenlerinin güvenini kazandı. Ancak Kıbrıs Senatosu’na verdiği borç parayı zor kullanarak geri almak isteyince bu güveni sarstı. İÖ 53’te hakim (quaestor) oldu. Caesar’ın Galya seferine katılmayı reddederek kayınpederi Publius Cladius ile birlikte Kilikya’ya gitti.

Cato [ Genç ], Brutus’u,Pompeius’u cumhuriyeti korumayı amaçlayan hareketinde desteklemeye ikna etti. İÖ 49’da Caesar ile Pompeius arasındaki iç savaşta Brutus, Pompeius’dan yana tavır aldı. Ancak ertesi yıl Pompeius ölünce Caesar tarafından affedile­rek İÖ 46’da Cisalpine Gaul’e yönetici, İÖ 44’te de aynı yere hakim olarak atandı. Monarşik yönetimden memnun olmayan Brutus, ancak Caesar’ın ölümüyle gerçek bir özgürlüğe ve cumhuriyete ulaşılabileceği düşüncesiyle Cacsar’a karşı suikast düzenledi. Katil­leri arasında Brutus’u gören Caesar’ın “Sen de mi Brutus?” sözü tarihe geçmiştir. Roma halkının büyük tepkisine neden olan suikastin ardından cumhuriyetçi Cassius ile birlikte Roma’yı terketti. Makedonya’ya giderek buradaki orduyu ele geçirdi. Anadolu’daki triumvirlere karşı güç toplayan Cassius’un ordusuyla birleşti. Daha sonra Antonius ile Octavius (Augustus) cumhuriyetçiler üzerine, doğuya yürüdüklerinde Cassius ile birlikte Makedonya’ya döndü. Philippoi’ de yapılan savaşta Octavius’u yendi. Ancak, Cassius’u yendikten sonra onun üzerine yürüyen Antonius karşısında bozguna uğrayınca intihar etti.

Cicero’dan çok etkilenen Brutus’un felsefi yapıt­larının pek çoğu kayıptır.

Marcus Brutus Eserleri

  1. De Officiıs, (“Görevlere İlişkin”);
  2. De Virtute, (“Erdeme İlişkin”);
  3. De Patientia, (“Sabıra ilişkin”).

Yararlanılan kaynaklar: Türk ve Dünya ünlüleri Ansiklopedisi, cilt 21.

Brütüs kimdir? hayatı hakkında bilgi: Roma İmparatoru Caesar’ı (Sezar’ı) katledenlerden biri. Asıl adı Marcus Junus Brütüs’tür. Romalı bir politikacı idi. Asil bir âilenin çocuğudur. Babasını küçük yaşta kaybeden Brütüs, amcası Caton tarafından yetiştirilmiştir. Bu sebeple amcasının etkisinde olarak senatorlar partisinin tam bir destekleyicisi olmuştur. Muhâfazakâr ve cumhuriyetçidir. Atina’da felsefe ile edebiyât öğrenimi yapmış ve çağdaşları arasında ateizmin en aşırı temsilcilerinden sayılmıştır. Cumhûriyet ilkelerinin harâretli bir savunucusu olan Brütüs, Caesar (Sezar) ile Pompeus arasındaki iç savaşta Pompeus’un tarafını tutmuştur (M.Ö. 46). Buna rağmen Caesar tarafından çok sevilip korunmuştur.

Tam bir diktatör olan Caesar’a karşı sonuna kadar düşman kalmış, ancak bu düşmanlığını belli etmemiştir. Cassius’la birlikte Caesar aleyhine tertiplenen bir sûikasta katılarak ünlü diktatörü katledenler arasında yer almıştır. İlk bıçağı çok sevdiği Brütüs’ten yiyen Caesar, büyük bir şaşkınlık içinde “Sen de mi Brütüs?” demiş ve bu sözü târihe geçmiştir. Halkın gösterdiği tepki yüzünden Roma’dan kaçmak zorunda kalan Brütüs, Cassius ile berâber doğuda ikinci Triumvira’ya karşı mücâdele içine girmiştir. Filippide Antonius ve Octavianus lejyonları ile karşılaştığı zaman yenilgiye uğrayan Brütüs, hayâtına son vermiştir.

KAYNAK: REHBER ANSİKLOPEDİSİ, 4. CİLT

Yorumlar kapalı.