M. Hikmet’in Türkçeye Çevirdiği “Çocuk Eğitimi” kitabı hakkında bilgi

kihaes 07/15/2015 0

M. Hikmet’in Türkçeye Çevirdiği “Çocuk Eğitimi” kitabı hakkında bilgi: Çocuk eğitimi konusunda Türkiye’de yayımlanan ilk kitaplardan biri, Prenses Orossof’tan M. Hikmet’in Türkçeye çevirdiği ve 1891 1307)’de yayımlanan “Terbiye-i Etfal Beşikte Başlar” (Çocukların Eği­timi Beşikte Başlar) adlı kitaptır. Kitabın üzerinde herkes için, özellikle genç hanımlar için yararlı olduğu yazılıdır.

Kitapta kalıtım, beslenme, uyku, memeden kesilme, konularından sonra, kucakta taşıma ve korkutmanın tehlikesi, kişilik, oyuncaklar, eği­tim ve öğretim arasındaki fark, doğadaki eşyayı inceleme ve sağlık ön­lemleri alma gibi konular üzerinde durulmuştur. Pratik eğitim bilgileri veren bu kitap, muhakkak, o zamanlarda çok okunmuştur.

Kaynak: Öğretmen Yetiştirme Açısından Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi Üzerine Bir Araştırma, Cavit BİNBAŞIOĞLU, Milli Eğitim Basımevi, 1995

Yorumlar kapalı.