M. Fuat Gündüzalp kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 07/20/2015 0

M. Fuat Gündüzalp kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1897-1986) Selânik’te doğmuştur. İlkokulu ve rüştiyeyi Vardar’ın Yenice ka­sabasında bitirmiştir. 1918 yılında İstanbul Öğretmen Okulundan mezun oldu. 19 arkadaşıyla birlikte 20 kişilik bir grup halinde Almanya’da öğ­renime gönderildi. Savaş nedeniyle bir yıl sonra yurda dönmek zorunda kaldı. Bursa, Eskişehir, Kayseri, Sivas, Trabzon, Adana, Balıkesir, Edime, Konya öğretmen okullarında öğretmen ve yöneticiliklerde bulunduktan sonra 1947 yılında Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü öğretmenliğine atandı. Bu okul 1947 sonunda kapatılınca Gazi Eğitim Enstitüsü öğretmeni oldu.

M. Fuat Gündüzalp, Gazi Eğitim Enstitüsünde 1948-50 yıllarında Pe­dagoji ve Pedagoji Tarihi okutmuş, daha sonra de diğer bölümlerin Genel Öğretim Yöntemleri derslerine girmiştir.

Bu dönemde Muvaffak Uyanık’la birlikte öğretmen okulları prog­ramına yeni giren “Teşkilât ve İdare” dersinin ders kitabını yazmışlardır. Bu kitap, bu okullarda 1970’lere kadar okutulmuştur.

M. Fuat Gündüzalp, 1924 yılında Sivas Öğretmen Okulu Meslek Dersleri öğretmeni ve uygulama okulu müdürü iken, “Talim ve Terbiye Teşkilâtımızda Buhran” adlı 98 sayfalık bir kitap yazmıştır. Bu kitapta, o tarihteki eğitim sistemimizle ilgili önerileri vardır.

Tanzimat döneminin başlangıcından 1963 yılma kadar Türkiye’de ba­sılan Türkçe meslek dersleriyle ilgili kitapların açıklamalı bib­liyografyasını hazırlamıştır. Bunun 1928’e kadar olanları hariç, diğerleri yayımlanmıştır. 1928’e kadar arap harfleriyle yayımlanan 257 kitabın bib­liyografyası ise, henüz yayımlanmamıştır. Rehber Yayınevi tarafından ya­yımlanacaktır.

M. Fuat Gündüzalp, çok çalışkan, dürüst, açık sözlü, medeni cesaret sahibi bir eğitimci idi. Fikirlerini bilimsel esaslara dayandırmaya özen gös­terirdi. Kuramsal düşünceler yerine, uygulamaya daha çok önem verirdi. Bu özellik, 1924’te yazdığı ilk kitabında da görülür.

Kaynak: Öğretmen Yetiştirme Açısından Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi Üzerine Bir Araştırma, Cavit BİNBAŞIOĞLU, Milli Eğitim Basımevi, 1995

Yorumlar kapalı.