Lujo Brentano kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 11/09/2015 0

Lujo Brentano kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (d. 1844- ö.1931) History and Development of Gilds and the Origins of Trade Unions adlı kitabın yazarıdır. Al­manların önde gelen ekonomist ve sosyal reform­cularından biri olan Lujo Brentano, Almanya’nın Aschaffenburg kentinde İtalyan ve Katolik bir ailede dünyaya geldi (18 Aralık 1844). İlköğre­timini Almanya’nın Augsburg ve Aschaffenburg kent okullarında, orta öğrenimini Dublin Trinity Collegeinde tamamladı. Lisans eğitimini hukuk alanında Munich Üniversitesi’nde gerçekleştirdi. Doktorasını ekonomi alanında Gottingen Üniver­sitesinde yaptı.

Dr. Brentano, daha sonra Breslaus, Strasbourg, Vienna ve Leipzig üniversitelerinde devlet bilim insanı ve ekonomi profesörü olarak çalıştı. Daha çok Munich Üniversitesi’nde görev yaptı (1891­1914). Bu süreçde İngiltere ticaret birliğinin keşfini gerçekleştirdi. Kısa süre başbakan Kurt Eisnerin hükümetinde ticaretten sorumlu bakan olarak çalıştı ve 1914 tarihinde doksan üç mani­festosunu imzaladı. 1931’de ise Munich’te vefat etti

Katolik sosyalist bir mantığa sahip olan Bren-tano, Verein Für Socialpolitik Enstitüsünün ku­rucu üyesidir. Özelde Alman ve genelde serbest piyasa ekonomisi üzerindeki etkisi, II. Dünya Savaşı’ndan sonra anlaşıldı. Sıkça ve yanlışlıkla Brentano Ludwing Joseph olarak adlandırıldı. Lujo adı onun takma adı oldu. Gerçekte Ludwing ve Joseph sonrasında onun adı verildiği zaman Lujo onun gerçek ismi oldu. Yayınlanmış eseri; History and Development of Gilds and the Ori-gins of Trade Unions (London 1870)’dir.

H. Mustafa ERAVCI

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, 1. cilt, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Lujo Brentano kimdir? Hayatı ve eserleri: (1844-1931) Alman iktisat tarihçisi. 1927’de Nobel Barış Ödülü’nü almıştır. 18 Aralık 1844’te Aschaffenburg’da (FAC) doğ­du. Göttingen Üniversitesi’nde iktisat dalında dokto­rasını verdikten sonra işçilerin ve sendikaların duru­munu incelemek için İngiltere’ye gitti. 1871’den 1932’ye kadar siyaset kuramı dalında Berlin, Breslau, Strassburg, Viyana, Leipzig ve Münih üniversitelerin­de ders verdi. 9 Eylül 1931’de Münih’te öldü.

Uzun yıllar Almanya’da barış hareketinin en önde gelen kişilerinden biri oldu. Alman militarizmi­nin yükselişine karşı çıktı ve bu nedenle 1927’de Nobel Barış Ödülü’nü aldı. İngiltere’deki çalışmaları sonucu yazdığı Die Arbeıtergilden der Gegenwart (“Günümüzün işçi Loncaları”) adlı kitabında çağdaş sendikaların Orta Çağ’daki loncaların bir devamı olduğunu savundu. Bu kitap işçi örgütleri konusunda başvurulan temel kaynaklardan biri oldu.

Lujo Brentano Eserleri

  1. English Guilds, 1870, (“İngiliz Loncaları”);
  2. Die Arbeitergilden der Gegenwart, 2 cilt, 1871-1872, (“Günümüzün İşçi Loncaları”);
  3. Economic History of England, 1929, (İngiltere’nin İktisadi Tarihi”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.