Ludwig Binswanger kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/19/2016 0

Ludwig Binswanger kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1881-1966) İsviçreli psikiyatrist. Gerçekliği kendi bütünlüğünde ele alan bir yöntem geliştirmiştir. Kreuzlingen’de doğdu. Lozan, Heidelberg ve Zürih üniversitelerinde eğitim gördü. 1907’de Zürih Üniversitesinde doktorasını aldı. 1910’da Bellevue Sanatoryumu’nun yöneticiliğini babasından devraldı ve bu görevini 1956’ya değin sürdürdü. Ludwig Binswanger ’in geliştirdiği varoluşsal analiz yön­temi görüngübilim, Heiddegerci varoluşçuluk felse­fesi ve psikanalizin özgün bir bileşimidir. Ludwig Binswanger bu yöntemle psikoloji bilimindeki insanın varlığını yalnızca doğal bir nesne olarak ele alan eğilime karşı çıkmıştır. Ona göre açıklanacak olgu kendi gerçekliği içinde ele alınmalıdır.

Ludwig Binswanger’in yaklaşımı, araştırıcının hasta tara­fından yaşandığı biçimiyle, hastanın dünyasını kavra­masını amaçlamaktadır. Ludwig Binswanger çözümlemesini hastanın bilincindeki potansiyel ya da var olan gerçek­liğe dayandırmaktadır. Olguları indirgemeci bir kura­ma dayanarak açıklamaktan yana olmayan Ludwig Binswanger, olguların kendi gerçekliklerini kendilerinin açık­lamasına imkân verilmesi gerektiğini düşünmüştür. Olguların kendilerini ifade ettikleri temel yapıları “güce sahip yapılar” olarak adlandırmış, bu yapıları bireyin dünyasının ve benliğinin -özünün- belirlendi­ği temeller olarak ele almıştır. Ona göre her hasta içinde varolduğu genel bir anlamsal çerçeveye (transcendental) sahiptir.

Ludwig Binswanger psikanalizin içgüdü ya da çocukluk duyguları gibi koşullayıcı etkenler olarak kabul ettiği olguları temel bir dünya anlayışının göstergeleri olarak ele almıştır. Nedensellik zincirini içgüdülerin ya da çocukluk duygularının ötesine itmek gibi bir düşüncesi olmayan Binswanger’e göre nedensellik zinciri bir bütün olarak düşünülmelidir. Bu bütün içinde öteki her şeyin kendisiyle açıklanabileceği önsel (a priori) bir otorite yoktur.

Ludwig Binswanger bir hastanın geçmişini onun bugün­kü durumu içinde varolduğu biçimiyle ele almıştır. Bu nedenle ona göre rüyaların bilinç içeriği ve sözlü ifadeler hastanın dünyasına temel olan bir bütünlüğün belirtileridir. Birey anlamsal çerçevenin dışında “saf” bir olayı yaşamayacağı için sorun Ludwig Binswanger ’e göre, bu çerçevenin anlaşılmasıdır.

Binswanger’e göre görüngübilim verilerin temel tanımlanmasını sağlayabilir. Olguların dönüştürülme­si ve denetlenmesi için doğa bilimleri eldeki temel araçtır. Ancak doğa bilimlerinde olgulara belirli an­lamların yüklenmesi ağırlık kazanırken tinsel bilim­lerde araştırılmakta olan olgular kendi başlarına bir anlam taşımaktadırlar.

Binswanger’in geliştirdiği varoluşsal analiz yön­temi fizyolojik nitelikte açıklamaların belirli bir sınıra dayandığı bir aşamada hastanın kendi kurduğu ve yaşadığı zihinsel gerçekliğe dikkat çekerek psikoterapinin gelişmesine katkıda bulunmıştır.

Ludwig Binswanger Yapıtları (başlıca):

  1. Über Ideenflucht, 1933, (“Düşün­celerin Kaçışı);
  2. Einführüng m die Probleme der allgemeinen Psychologie, 1942, (“Genel Psikoloji Sorunlarına Giriş”);
  3. Drei Formen Missgluckten Daseıns, 1956, (“Üç Başarısız Varoluş Biçimi”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansklopedisi, 17. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.