Lucas Alaman kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 02/23/2016 0

Lucas Alaman kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1792-1853) Meksikalı siyaset adamı ve tarihçi. Bağımsızlıktan sonra Meksika’nın si­yasal yaşamında etkili olmuştur. Ekim 1792’de Guanajuato’da doğdu, 2 Haziran 1853’te Mexico City’de öldü. Zengin altın ve gümüş madenlerine sahip soylu bir aileden geliyordu. Maden mühendisliği öğrenimi gördükten sonra, eğitimini sürdürmek için İspanya ve Fransa’ya gitti. Avrupa’da kaldığı 1814-1820 arasında ingiliz siyasal kurumları­nın sağlamlığına hayranlık duydu. 1819’da İspanya Meclisi Meksika temsilcisi olarak Cortes’e katıldı. 1822’de, bir yıl önce bağımsızlığını kazanmış olan Meksika’ya döndü. 1824-1829 arasında devlet başkanı Guadalupe Victoria’nın 1829-1832 arasında da Anastasio Busmante’nin hükümetinde dışişleri bakanlığı görevim üstlendi.

1820’lerden ölümüne değin, muhafazakârların ideolojik önderi oldu. Dürüstlüğü ve açık sözlülüğüyle tanındı. Güçlü merkezi bir hükümete sahip devlet yapısından yana olan Alaman, görevde bulunduğu yıllarda hızlı sanayileşmeyi, tarımda pazar ilişkileri­nin geliştirilmesini ve eğitimin yaygınlaştırılmasını savundu.

Meksika’nın bir sanayi ülkesi durumuna gelmesi için yaptığı planlar, ülkenin ekonomik yapısıyla bağdaşmadığı için kâğıt üzerinde kaldı. Meksika’nın uluslararası pazarlarda güvenilirliğini artırmak için çaba gösterdi. Zengin toprak sahiplerinin sanayiye yatırım yapmalarını teşvik etmek için koruyucu gümrük duvarları önerdi. 1830’da devlet desteğiyle kurduğu Banco de Avio, özel girişimcilere, sanayinin teşviki amacıyla ucuz kredi verilmesini amaçlıyordu. Alaman, 1833’c kadar bu bankanın genel müdürlüğü­nü de yaptı.

1853’te liberallerin önderi General Antanio Lopez de Santa Ana’nın devlet başkanlığına getirilmesini savundu. Texas ayaklanmasında ve ABD ile savaşta ün kazanmış olan Santa Ana’nın güçlü devlet hayalini hayata geçirebileceğini düşünüyordu. Santa Ana’nın başkanlığı sırasında yeniden dışişleri bakanı olduktan kısa bir süre sonra öldü. Siyasi kişiliğinin yanı sıra önemli bir tarihçi olarak da tanınan Alaman, Meksi­ka’da Ulusal Arşiv’in ve Antropoloji Müzesi’nin kurulmasına ön ayak olmuştur.

Tarih konusundaki çalışmalarını muhafazakârla­rın parti gazetesi El Tiempo ve El Universal’de yayımlıyor, tarihsel bilgileri, siyasal amaçlar uğruna kullanılabilecek bir silah olarak görüyordu. Disertaci-ones sobre la historia de la republica mejicana (“Meksika Cumhuriyeti Tarihi Üzerine Tezler”) adlı kitabında Meksika’nın İspanyol egemenliğinden ba­ğımsızlığa değin olan tarihini inceledi. Historia de Mejico adlı yapıtı ise 1808-1848 dönemi Meksika tarihini ele alıyordu. Alaman, İspanyolların bıraktığı mirası, ABD’nin liberal öğretisine üstün tuttuğunu vurgularken, sömürge yönetiminin olumsuzluklarını eleştirerek, Meksika’nın bağımsızlığını savundu.

YAPITLAR:

  1. Disertaciones sobre la historia de la republica mejıcana, 3 cilt, 1848-1849; (“Meksika Cumhuriyeti Tarihi Üzerine Tezler”),
  2. Historia de Mejico, 5 cilt, 1849-1852, (“Meksika Tarihi”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 4. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.