Leopold von Berchtold kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/04/2016 0

Leopold von Berchtold kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1863-1942) Avusturyalı devlet adamı. Dışişleri bakanı olduğu sırada Sırbistan’a gönderdiği ültimatom I. Dünya Savaşı’nın başlamasının resmi nedeni olmuştur. Kont Leopold von Berchtold, 18 Nisan 1863’te Viyana’da doğdu, 21 Kasım 1942’de Viyana’da öldü. Moravia ve Macaristan’ın zengin toprak sahiplerin- dendi. Bir süre hukuk okuduktan sonra Avusturya- Macaristan İmparatorluğu’nun dışişleri bakanlığında çalışmaya başladı. 1893’te Macaristan’ın önde gelen soylularından birinin kızı olan Ferdinandine Karolyi ile evlenerek Avusturya- Macaristan’ın en varlıklı kişilerinden biri oldu.

Paris, Londra ve St. Petersburg (Petrograd, bugünkü Leningrad) elçiliklerinde çeşitli görevler aldıktan sora, 1906’da Rusya Büyükelçiliği’ne atandı. Mart 1911’e değin bu görevde kalan Berchtold, Avusturya-Macaristan ile Rusya’nın Balkanlar’da egemenlik sağlamak için giriştikleri mücadeleyi ya­kından izledi. 1911’de dışişleri bakanı olduğunda Rusya’nın Balkanlar’da yayılma isteğine karşı bir siyaset izlemeye çalıştı.

1912-1913 Balkan savaşları sırasında uzlaşmacı­lıkla saldırganlık arasında gidip gelen tutarsız bir siyaset izleyen Berchtold, savaşın bitiminde Rusya’ nin ayrılma isteminde bulunan Güney Slavları des­teklemesine karşı, saldırgan bir tutum almaya başladı. Avusturya Arşidükü Ferdinand’ın Saraybosna’da öl­dürülmesi üzerine Sırbistan’a sert bir ültimatom göndermesi, I. Dünya Savaşı’nın başlamasının görü­nürdeki nedeni oldu. Başlayan savaşta eski bağlaşıkla­rı olan Almanya ve İtalya’dan yardım isteyen Berch­told, İtalya’nın tarafsız kalmasına karşılık Avusturya-Macaristan İmparatorluğumdan toprak istemesi üzerine, 13 Ocak 1915’te istifa etti.

İstifasından sonra bir süre yüksek bir memurluğa getirilen Berchtold, Habsburg Hanedanı’nın yıkılı­şından ve İmparatorluk’un parçalanmasından sonra, Viyana’da malikânelerinin geliri ile yaşadı.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 15. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.