Korkut Boratav kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 04/20/2018 0

Korkut Boratav kimdir?

Korkut Boratav kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1935) Türk iktisatçı. Türkiye ekonomisine ilişkin özgün araştırmalarıyla tanın­mıştır. Konya’da doğdu. Halkbilimci Pertev Naili Boratav’ın oğludur. 1959’da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Aynı vıl Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde (SBF) iktisat dalında lisansüstü öğrenime başla­dı. 1960’ta SBF’de kamu mâliyesi asistanı oldu. 1964’te “Kamu Mâliyesi ve Gelir Dağılımı: Kavramlar ve Metot Meseleleri” konulu doktora tezini verdi. O yıl Rockefcller Vakfı’nın bursuyla Cambridge Üni­versitesi’nde iktisadi planlama alanında araştırmalar yapmak üzere İngiltere’ye gitti. Burada 1964-1966 arasında Maurice H. Dobb’la birlikte sosyalist planla­ma konusunda araştırmalar yaptı. 1966’da SBF’deki görevine döndü. Korkut Boratav SBF’de uluslararası iktisat, güncel iktisadi sorunlar, iktisadi büyüme kuramları, iktisadi planlama, tarımın yapısal analizi ve iktisat tarihi derslerini verdi.

1972’de “Sosyalist Planlamada Gelişmeler” ko­nulu teziyle doçent oldu. 1974’te Cenevre’de Birleşmiş Milletler’in Toplumsal Olaylar Bölümü’nde “toplumsal siyasetin temeli olarak asgari yaşam stan­dardı” konusunda çalıştı. Birçok uluslararası iktisat konferansına katıldı. 1980’de profesör oldu. 8 Şubat 1983’te, 1402 sayılı sıkıyönetim yasasına dayanılarak öğretim üyeliği görevine son verildi.

Araştırmalarında özellikle, iktisat, iktisat tarihi, iktisat politikası alanlarını yetkin bir biçimde ve bütünlükle ele alan Korkut Boratav, Türkiye’deki devletçilik politikasının çözümlemesini, tarihi belgelere dayana­rak yapan ilk iktisatçılardan biridir. Türkiye’nin gelir dağılımı üstüne yaptığı çalışmada, Türkiye’deki bölü­şüm ilişkilerini, kapitalist ve sosyalist sistemlerdeki bölüşüm ilişkileriyle karşılaştırmalı bir biçimde ince­leyen Boratav, Türkiye verilerini bölüşüm modeline göre yeniden değerlendirmiştir. Gelir dağılımı soru­nunun, sosyal sınıfların tepkilerini belirlediği ölçüde, gerçek bir önem taşıyacağını ve bilim adamlarının çalışma odalarının dışına çıkacağını savunmuştur.

Türkiye tarımsal yapısı üstüne yaptığı araştırma­larda, tarımda kapitalist üretim ilişkilerinin yaygınlığı­nı nitel ve nicel olarak saptayan Korkut Boratav, Türkiye ve geri ülkeler tarımında köylü sorunu üzerinde de durmuş ve özgün çözümlemeler yapmıştır.

Korkut Boratav Eserleri

  1. Türkiye’de Devletçilik, 1923-1950: İktisadi Düşünceler ve iktisadi Mevzuat, 1962;
  2. Gelir Dağılımı: Kapitalist Sistemde, Sosyalist Sistemde, Türkiye’de, 1969;
  3. Sosyalist Planlamada Gelişmeler, 1973;
  4. Türkiye’de Dev­letçilik, 1974;
  5. Uluslararası Sömürü ve Türkiye, 1979;
  6. Tarımsal Yapılar ve Kapitalizm, 1980;
  7. Bölüşüm Sorunları ve iktisat Politikaları: Seçme Yazılar,

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 18. cilt, Anadolu yayıncılık, 1984

Yorumlar kapalı.