Aleatcıyan, Kirkoris Başpiskopos kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 12/22/2021 0

Aleatcıyan, Kirkoris Başpiskopos kimdir? Hayatı ve eserleri: Mümtaz bir Ermeni ruhanisi; 1840 da İstanbul’un Salmatomruk semtinde doğmuş ve 13 Ağustos 1899 da Üsküdarda vefat etmiştir. 1811 de vefat eden Balat Ermeni Kilisesinin rahiplerinden Kapualâtçı Karabet’in torunudur. 1864 -1866 yıllan zarfında İstanbul’da «Tırçnik Bekasyan» (Pegase kuşu) adlı yarım aylık bir gazete neşretmiştir ki 1866 -1866 yıllarında adı «Bekasyan Tırçnik» şeklini almıştır. 1879 da piskopos takdis olmuştur Müteakiben Anadolu’nun bazı şehirlerinde murahhaslıkta bulunmuştur. 1882 de vâizi olduğu Üsküdar Surp Haç kilesinin çan kulesi onun himmetiyle yeniden inşa edilmiştir. Aleatcıyan 7 Haziran 1895 de Kilikya katoğikosu seçilmişse de bu intihap Saray tarafından tasvip edilmemiştir.

Kaynak: İstanbul Ansiklopedisi, Reşat Ekrem Koçu, Nurgök Matbaası,
İstanbul, 1959

Yorumlar kapalı.