Kenneth Arrow kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 03/27/2016 0

Kenneth Arrow kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1921) ABD’li iktisatçı. “Refah ekonomisi” konusunda önemli çalışmalar yap­mıştır. New York’ta doğdu. 1940’ta, New York’taki City College’in Sosyal Bilimler Fakültesi’nde mate­matik dalında lisans eğitimini tamamladıktan sonra, 194l’de Columbia Üniversitesi Matematik Bölümü’nden lisansüstü diploması aldı. 1942-1946 arasın­da Amerikan Hava Kuvvetleri’nde hava subayı olarak görev yaptı. 1947-1949 arasında iktisadi araştırmalar yapan Cowles Komisyonu’nda araştırmacı olarak çalıştı. 1948’den sonra birer yıl süreyle önce Chicago Üniversitesi’nde, sonra da Stanford Üniversitesi’nde iktisat ve istatistik asistanlığı yaptı. 195l’de Columbia Üniversitesi iktisat Bölümü’nden doktorasını aldık­tan sonra, Stanford Üniversitesi’ne öğretim üyesi oldu. 1953’te profesörlüğe yükseldi ve 1953-1956 arasında iktisat bölümü başkanlığını yürüttü. 1962’de ABD Hükümeti iktisadi Danışma Konseyi’nde görev yaptı. 1968-1974 arasında Harvard Üniversitesi’nde ders verdi, daha sonra Stanford Üniversitesi’ne dön­dü. Çalışmalarını Stanford Üniversitesi’nde sürdür­mektedir.

1972’de John Hicks’le birlikte iktisat dalında Nobel Ödülü’nü alan Arrow’un, yayımlanmış on iki kitabı ve yüz ellinin üzerinde makalesi vardır. Daha çok “refah ekonomisi” konusundaki çalışmalarıyla tanınmaktadır. 195l’de yayımlanan Social Choice and Individual Values (“Toplumsal Seçenek ve Bireysel Değerler”) adlı kitabında kişisel tercihlerle doğrusal ilişkili bir sosyal refah fonksiyonu çizmenin olanak­sızlığını matematiksel olarak kanıtlamıştır. Genel denge çözümlemesi için gerekli matematiksel koşullar konusunda çalışmalar yapmıştır.

YAPITLAR (başlıca):

  1. Social Choice and Individual Values, 1951, (“Toplumsal Seçenek ve Bireysel Değer­ler”);
  2. Studies in the Mathematical Theory of Inventory and Production (S. Karlın ve H.Scarf ile), 1958, (“Envanter ve Üretimin Matematiksel Kuramı Üzerine Çalışmalar”);
  3. General Competitive Analysis (F.H.Hahn ile), 1971, (“Genel Rekabetçi Analiz”);
  4. Essays in the Theory of Risk-Bearing, 1971, (“Risk Kuramı Üzerine Makaleler”);
  5. The Viability and Equity of Capitalism, 1976, (“Kapitalizmin Yaşayabilirliği ve Adaleti”);
  6. Studies in Resource Allocation Processes, 1977, (“Kaynak Dağılımı Süreçleri Üzerine Çalışmalar”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 8. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.