Kâzım Nami Duru kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 07/15/2015 0

Kâzım Nami Duru kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1876-1962) Meşrutiyet döneminin ve Cumhuriyet’in ilk yıllarının önemli eğitimcilerindendir. İstanbul’da doğmuştur. 1897’de Harp Okulunu bitirdi. Selânik’te Fransız Lisesinde öğretmen iken Fransızca öğrendi. Ziya Gökalp’ın yakın arkadaşı idi. 1914’ten sonra İstanbul Öğretmen Okuluna öğretmen oldu. Daha sonraları, Bakanlığın üst kademelerinde değişik gö­revlerde bulundu. Milletvekilliği yaptı. Birçok çeviri eserleri yanında, Öğretmenin Meslek Ahlâkı, Kemalist Rejimde Eğitim ve Öğretim, Terbiyevî Yazılar, Ankara Radyosunda Söylediklerim… gibi eserleri vardır.

Kâzım Namî Duru, 1936 yılında “Yeni Kültür” adlı bir öğretmen meslek dergisi çıkarmıştır. Dergide eğitimle, özellikle öğretim yön­temleriyle ilgili değerli yazılar yayımlamıştır.

Kaynak: Öğretmen Yetiştirme Açısından Türkiye’de Eğitim Bilimleri Tarihi Üzerine Bir Araştırma, Cavit BİNBAŞIOĞLU, Milli Eğitim Basımevi, 1995

Yorumlar kapalı.