KASIM BİN ASBAĞ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

Ebû Muhammed, Kasım b. Asbağ b. Muhammed el-Kurtubî, muktedir bir âlimdir. (247) de doğmuş, (340) târihinde Kurtuba’da vefat etmiştir. Velîd b. Abdi’l-Melik’in âzâdlısı idi. Rahmetu’llâhi aleyh.

Mevki-i  İlmîsi :

Kasım b. Asbağ, müfessirdir. Hadîs’de, ricâl-i hadîse vukufda, nahiv ile şiir’de bir üstâz idi. Bâzı seyâhatlarda bulunmuş, Bakıy b. Mahled’den, İbn-i Vaddâh’dan, Bağdad’da Sa’leb’den, Müberrid’den, İbn-i Kuteybe’den ilim tahsil etmiştir. Endülüs’e avdet ederek orada ehl-i ilm için bir mürâcaatgâh olmuştu.

Müelle’fâtı:  Sahih-i Müslim Ahirindedir.

Me’hazlar:  Buğyetü’l-Vuât,  El-A’lâm.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.