Jose Rafael Carrera kimdir? Hayatı

kihaes 11/21/2021 0

Jose Rafael Carrera kimdir? Hayatı: (1814-1865) Guatemalalı siyaset adamı. Guatemala’yı 26 yıl diktatörlükle yönetmiştir. 24 Ekim 1814’te Guatemala City’de doğdu, 14 Nisan 1865’te avnı yerde öldü. Melez bir ailenin oğluydu. Hiç öğrenim görmedi. 1830’lara dek çeşitli işlerde çalıştı. 1821 ‘de Orta Amerika’daki İspanyol sömürge kentleri bağımsızlıklarını elde etmiş, Temmuz 1821 ‘de Guatemala City’de toplanan kongrede Guatemala City, El Salvador, Honduras, Nikaragua ve Costa Rica’nın Orta Amerika Birleşik Eyaletleri adlı bir federasyon içinde toplanması karara bağlanmıştı. Kongrede aynı zamanda federasyonun tam bağımsız bir cumhuriyet olması da benimsenmiş, 1825’te yapılan seçimlerden sonra ülkede etkin olan Liberaller’in adayı devlet başkanı olmuştu. Federasyona bağlı eyaletlerde de liberal yöneticiler görev almıştı.

Guatemala City’nın yöneticisi Mariano Galvez 1837’de yeni bir ceza yasası kabul etti. Yasa, köylülerin ve kızılderililerin şiddetli tepkilerine neden oldu. Bu sırada kırsal kesimde de kolera salgını başlamıştı. Yönetime karşı muhalefetin en yoğun olduğu Doğu bölgesinin salgın nedeniyle karantinaya alınmak istenmesi heyecanı artırdı. Carrera, liberal yönetimden hoşnut olmayan, özellikle de din alanındaki reformlara tepki duyan rahiplerin. Muhafazakârların ve Galvez’e muhalif Liberaller’in desteğini alarak köylülerin başına geçti. Ocak 1838’de Galvez’i yenerek Guatemala City’yi ele geçirdi ve yönetimi eline aldı.

Jose Rafael Carrera Guatemala’da iktidarı ele geçirdikten kısa bir süre sonra ülkenin Batı bölgesi ayrılarak Los Altos adıyla federasyonun altıncı devleti oldu. Mayıs 1838’de federasyon kongresi, isteyen eyaletlerin federasyondan ayrılabileceklerini açıkladı. Guatemala 17 Nisan 1839’da Orta Amerika federasyonundan ayrılarak bağımsız bir cumhuriyet oldu ve Carrera devlet başkanı ilan edildi. 1851’de kabul edilen anayasa tüm yetkileri devlet başkanının elinde topluyordu. Yetkileri çok sınırlı tutulan meclisin en önemli işlevi devlet başkanını seçmekti. Carrera yeni anayasaya göre 1851 ‘de devlet başkanı seçildi. 1854’te ülkede seçimleri yasaklayarak ömür boyu devlet başkanı kalacağını ilan etti ve halefim kendisinin belirleyeceğini açıkladı.

Jose Rafael Carrera Muhafazakârlar’ın desteğini alarak Guatemala’da sömürge dönemini aratmayan bir baskı yönetimi kurdu. Katolik kilisesine eski gücünü kazandırdı. İspanya Kralı III. Carlos döneminde İspanya’ dan ve sömürgelerden çıkarılan Cizvitler’i 1852’de ülkesine çağırdı. Aynı yıl Papalık’la bir antlaşma imzaladı. Guatemala Amerika kıtasında Papalık’la antlaşma imzalayan ilk devlet oldu.

Jose Rafael Carrera iktisadi gelişmeye önem verdi. Dış kredilerle yollar ve limanlar yaptırttı. Guatemala ekonomisini tek ürüne (Kokinella) bağımlılıktan kurtarmaya çalıştı. İkinci ürün olan kahve üretimini artırmak için önlemler aldırttı.

Jose Rafael Carrera komşu ülkelerdeki liberal hükümetlerin içişlerine de karıştı ve Muhafazakâr güçlere destek sağladı. Nikaragua Devlet Başkanı William Walker’ı düşürmek için bir araya gelen Orta Amerika Koalisyonu’na katıldı.

Diktatörlüğü sırasında Meksika’nın Guatemala’ ya yaptığı iki saldırı geri püskürtüldü. 1859’da İngiltere ile bir antlaşma yapılarak ingiliz Hondurası ile Guatemala arasındaki sınır çizildi.

Guatemala’yı 26 yıl boyunca diktatörlükle yöneten Carrera koyu dindar, milliyetçi ve muhafazakârdı. Yönetimi süresince kilisenin ve büyük toprak sahiplerinin desteğini gördü.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, Cilt 23, Anadolu yayıncılık.

Yorumlar kapalı.