John Davidson Beazley kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 04/14/2016 0

John Davidson Beazley kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1885-1970) İngiliz arkeolog. Çalışmalarıyla Yu­nan vazo resmi araştırmalarına çok büyük katkıda bulunmuştur. 13 Mayıs 1885’te İskoçya’da Glasgow kentinde doğdu. 1902’de Oxford Üniversitesi’ne girerek klasik filoloji okudu. 1907’de yazdığı Yunanca bir kompo­zisyonla ödül aldı. 1908’de dil ve edebiyat öğretmeni olarak Oxford Üniversitesinin Christ Church Koleji’ne kabul edil­di. 1925’de aynı üniversitede arkeoloji öğretmeni oldu, bu görevi de 1956’da emekli olana değin sürdürdü. 1927’de Britanya Akademisi’ne seçildi. Bundan başka yurt içinde ve dışında pek çok üniversite, akademi ve enstitüye onur üyesi oldu. 1965’te Antonio Feltrinelli Vakfı ödülünü kazandı. 1949’da şövalye ve 1959’dada “Sir” unvanlarını aldı.

John Beazley yaşam boyu süren çalışmasıyla Yunan vazo resmi araştırmalarında bir devrim yap­mıştır. Bu çalışmalarıyla Futrvângler gibi daha eski araştırmacıların bulgularına yeni bilgiler eklemiştir, ünce kırmızı daha sonra da siyah figürlü Yunan vazolarında ressamların üsluplarını araştırmıştır. Titiz çalışma vc gözlemlen sonucu çeşitli ustaların resimle­mek için yeğlediği keramik biçimlerini, kompozisyon konularını, kişisel özellik ve önemlerini, hatta ustala­rın öğrencilerinin hazırladığı vazo resimlerini bile belirlemiştir. Her ressamın üslubunu tek tek inceledi­ği gibi, sanatçıların arasındaki ilişkileri de ortaya koymuştur. Örneğin bir ressamın beyaz renkli lekythos’lar kadar kırmızı figürlü vazolar da resimlediği ve başka bir ressamın izleyicisi olduğu, yine yapıtları bilinen iki ressamdan birinin öbürünün öğrencisi olduğu ve bu sanatçıların belli bir sanat okuluna bağlı bulunduğu gibi bilgileri saptamıştır.

İncelediği sanatçıların üsluplarından yola çık­mış, üstelik yalnız üstün yapıtları değil, her nitelikteki ürünleri hep avnı özenle ele almış ve böylece bu alandaki tüm buluntuların bir tür haritasını çıkar­mıştır. Beazley çalışmalarıyla 800 ayrı vazo ressamının varlığını ortaya koymuştur. Yaptığı araştırmalar Yu­nan vazo resim sanatının tanınmasını sağlamış, ken­dinden sonraki bilim adamlarına temel olmuştur.

YAPITLAR (başlıca):

 1. Attic red figured vases in American Museums, 1918, (“Amerikan Müzelerindeki Kırmızı Figürlü Attika Vazoları”);
 2. The Lemes House Collection of Gems, 1920, (“Lewes House’daki Yüzük Taşlan Koleksi­yonu”);
 3. Attische Vasenmaler des rotfigüren Stils, 1925, (“Kırmızı FigürlüÜslupla Çalışan Attika Vazo Ressamla­rı”);
 4. Attic vase paintings in the Museum of Fine Arts l, 1931, (“Güzel Sanatlar Müzesi’ndeki Attika Vazo Resim­leri I”);
 5. Greek sculplure and painting, 1932, (“Yunan Hevkel ve Resmi”);
 6. Attic red figüre vase-pamters, 1941, (“Attika Kırmızı Figürlü Vazo Ressamları”);
 7. The World of the Etruscan Minör, 1950, (“Etrüsk Aynaları”);
 8. Attıc vase paintings in thc Museum of Fine Arts II, 1954, (“Güzel Sanatlar Müzesi’ndeki Attika Vazo Resimleri II,”);
 9. Attıc black figüre vase-painters, 1955, (“Attika Siyah Figürlü Vazo Ressamları”);
 10. Attıc vase paintings in the Museum of Fine Arts III, 1963, (“Güzel Sanatlar Müze­si’ndeki Attika Vazo Resimleri III”);
 11. Paralipomena, (ö.s.), P. von Bothmer ve M. Robertson (der.), 1971.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 14. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.