Jerome Adolphe Blanqui kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 04/20/2018 0

Jerome Adolphe Blanqui kimdir?

Jerome Adolphe Blanqui kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1798-1854) Fransız iktisatçı. Serbest ticaret ve sosyal adaleti savunan çalışmalar yapmıştır. 21 Kasım 1798’de Nice’de doğdu, 28 Ocak 1854’te Paris’te öldü. Konvansiyon üyesi Dominique Blanqui’nin oğluydu. 1833’te Conservatoire des Arts et Metiers’de (Sanatlar ve Meslekler Konservatuvarı) iktisat kürsüsünde Jean Baptiste Say’in yerine atandı. 1830-1854 arasında Ecole Speciale du Commerce’in (Özel Ticaret Okulu) başkanlığını yürüttü.

Academie des Sciences Morales et Politiques’ın (Ahlak Bilimleri ve Siyasal Bilimler Akademisi) üyesi olan Jerome Adolphe Blanqui, Journal des economistes adlı derginin de ilk yöneticisi oldu. Adam Simith’in görüşlerinden etkilenen Jerome Adolphe Blanqui, liberalizmden ve serbest ticaret ilkelerinden yanaydı. En önemli çalışması Histoire de l’economıe politique (“Ekonomi Politiğin Tarihi”’) adlı kitabıdır. Ekonomi politiği, hem politikayı hem kuramları içeren bir sistem olarak gördü ve iktisat tarihini açıklamadaki önemini vurguladı. Şerbet tica­ret ilkelerinden yana olmasına karşın, işçilerin refahı­nın artırılması için devlet müdahelesinin gerekli olduğunu savundu. Bu konuda Sismondi’nin görüşlerinden etkilendi. Zenginleşmenin yeterli olmadığını, zengin­liğin eşit dağılması gerektiğini savundu. Fransa’da işçi sınıfının durumunu konu alan Des classes ouvrieres en France pendant l’annee 1848 (“1848 Yılında Fransa’da İşçi Sınıfı”) adlı bir kitap yazdı.

Ölümünden kısa bir süre önce Fransa’da köylü­lükle ilgili geniş çaplı bir araştırma üzerine çalışı­yordu.

Jerome Adolphe Blanqui Eserleri

  1. Histoire de economie politique en Europe depuisles encıensjusqu’i nos jours,2 cilt, 1838, (“Başlangıcından Bugüne Avrupa’da Ekonomi Politik Tarihi”);
  2. Resume de l’histoire du commerce et de l’indus- trie, 1826, (“Ticaret ve Sanayi Tarihi Özeti”);
  3. Precis elementaire d’economie politique, 1826, (“Ekonomi Politi­ğin Temel İncelemesi”);
  4. Des classes ouvrieres en France pendant l’annee, 1848, 1849, (“1848 Yılında Fransa’da İşçi Sınıfı”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansklopedisi, 17. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.