James Mc Keen Cattel kimdir? Hayatı ve Eserleri

kihaes 11/28/2021 0

James Mc Keen Cattel kimdir? Hayatı ve Eserleri: (1860-1944) ABD’li psikolog ve yayımcı. Deneysel psikolojinin öncülerindendir. 25 Mayıs 1860’ta Easton’da doğdu, 20 Ocak 1944’te Lanchester’da öldü. 1880’de Easton’daki Lafayette College’ı bitirdi. Almanya’ya giden Cattell Göttingen Üniversitesinde felsefeci Rudolf Hermann Lotze ile ve Leipzig Üniversitesinde Wilhelm Wundt’ la çalıştı. 1881-1882 yıllarını Baltimore’daki Johns Hopkins Üniversitesinde geçirdi ve burada psikolog G. Stanley Hall’ın öğrencisi oldu. 1886’da Leipzig Üniversitesi’nden doktora derecesi aldı. 1888’de Pennsylvania Üniversitesinde ders vermeye başlayan Cattell, burada bir psikoloji laboratuvarı kurulmasına katkıda bulundu. 1891’de Columbia Üniversitesindeki psikoloji bölümünün başına getirildi ve zihin testlerinin gelişimi için çalışmalar yaptı.

1894’te psikolog James Mark Baldwin ile birlikte Psycbological Review dergisini (“Psikoloji Dergisi”) kurdu ve 1894-1944 arasında Science (“Bilim”) adlı derginin editörlüğünü yaptı. 1900-1915 arasında Popular Science Monthly (“Popüler Bilim Dergisi”), 1915-1943 arasında da Scientific Monthly (“Bilim Dergisi”) dergilerini yayımladı. 1917’de, I. Dünya Savaşı sırasında ABD’de zorunlu askerlik yaptırılmasına yönelttiği eleştiriler nedeniyle Columbia Üniversitesinden çıkarıldı. 1921’de eğitim ve sanayi alanlarında uygulamalı psikoloji konusunda araştırma yapmak amacıyla Psychological Corporation’ı (“Psikoloji Derneği”) kurdu.

James Mc Keen Cattel, ABD’de Galton tarafından başlatılan bireysel farklılıklar psikolojisi akımını sürdürmüştür. Galton’un geliştirdiği zihin testlerini daha sistematik bir hale getirmiştir. Cattell’in çalışmalarındaki ana konu, insan kapasitesinin sınırlarının ortaya çıkarılmasıdır. Bu nedenle Wundt ile birlikte çalışmış olmasına karşın, dolaylı olarak Darwin’in, doğrudan doğruya ise Galton’un araştırma yöntemlerinden etkilenmiştir. Pennsylvania ve Columbia üniversitelerinde kurduğu laboratuvarlar nedeniyle, deneysel psikolojinin öncüleri arasında yer alır. Galton gibi, bireyin zihinsel kapasitesinin normal değişkenlik dönemlerini incelemiş ve topladığı verileri istatistiksel yöntemlerle psikolojiye uygulamıştır. Cattell’in bireysel değişkenlik ve özellikle, uyarılan şiddete tepki süresine ilişkin yaptığı araştırmalar, psikoloji ile felsefe arasındaki bağı sıkılaştırmış,  psikolojinin fizik ve biyoloji ile olan ilişkisini artırmıştır.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, Cilt 22, Anadolu yayıncılık.

Yorumlar kapalı.