İzzet Mehmed Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 09/08/2015 0

İzzet Mehmed Bey kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Hayatı Şairler faslında zikr olunan Ramiz Abdullah Paşa’nın oğludur. Kaptanpaşa’ların hal tercemelerine dair (Harita-i Kaputan-i Derya) isminde basılmış küçük bir cild eseri vardır ki bu eserin ismi yazılış tarihi olan 1253 (1837) senesini gösterir. Bu eserde babası Ramiz Paşa’nın da mufassal hayatı ile seyahatname sahasında iki mufassal mektubu vardır.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.