Isaac Asimov kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 03/31/2016 0

Isaac Asimov kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1920) ABD’li yazar. Kurgubilimin öncülerindendir. 2 Ocak 1920’de SSCB’de Petroviçi’de doğdu. Ailesi 1923’tc ABD’ye yerleşti ve 1928’de Amerikan uyruğuna geçti. Columbia Üniversitesi’nin kimya bölümünden 1939’da diplomasını, 1948’de doktorası­nı aldı. Ertesi yıl Boston Üniversitesinin Tıp Fakülte­sine geçti ve 1955’te biyokimya dalında yardımcı profesörlüğe atandı. Tüm zamanını yazmaya ayırabil­mek için 1958’de görevinden ayrılan Asimov, uzun bir süre sonra yemden üniversiteye dönerek 1979’da profesör oldu. Daha dokuz yaşındayken kurgubilimle ilgilenmeye başlayan yazarın ilk öyküsü 193S’de, ilk romanı 1950’de yayımlandı. Çocuklar için yazdığı kitaplarda Paul French, bir öyküsünde de George E. Dale takma adını kullandı.

Asimov, kurgubilim türünün en iyi örneklerin­den biri sayılan ve 1941’de yayımlanan Nightfall (“Akşam Karanlığı”) adlı öyküsünde, altı tane Güneş’ i olduğu için ancak iki bin yılda bir gece karanlığına gömülen bir dünyada yaşanacak sorunları anlatır. 1950’lerdc yayımlanan robotlarla ilgili bir yazı dizi­sinde “pozitronik robotlar” tasarlamış olan yazar, aynı dizinin The Caves of Steel (Çelik Mağaralar) adlı kitabında da yaşanmayacak kadar kalabalıklaşan bir dünyayı betimler. En önemli yapıtlarından biri olan Foundation (“Kuruluş”) dizisi ise, yaşanmış tarihin gelecek için model alınmasına bir örnektir.

Asimov yalnızca bir kurgubilim yazarı olmakla kalmamış, mizah, biyografi ve otobiyografi gibi edebiyat türlerinde ve bilimin hemen her dalında yapıt vermiştir. Özellikle 1960’tan sonra, yalnız bilim adamlarının anlayabildiği bir bilim diline ve kavramı­na karşı çıkarak halk için aydınlatıcı kitaplar yazan Asimov, akıcı anlatımı ve en karmaşık konuları anlaşılır kılan ustalığı nedeniyle popüler bilimin en çok okunan adlarından biri olmuştur. 1983 yılına kadar yazarın 277 kitabı, 300 kısa öyküsü ve 2.000’den çok bilimsel denemesi basılmıştır.

YAPITLAR (başlıca):

Kurgubilim:

 1. Pebble in thc Sky, 1950, (“Gökyüzünde Bir Çakıltaşı”);
 2. I, Robot, 1950, (Robotlar);
 3. The Caves of Steel, 1954, (Çelik Mağaralar);
 4. The Naked Sun, 1957, (“Çıplak Güneş”);
 5. The Foundation Trilogy, 1963, (Bu üçlemedeki kitaplar, imparatorluk, Altın Galaksi, Gizli Tanrılar, adlarıyla Türkçe’ye çevril­miştir);
 6. Asimov’s Mysteries, 1968, (“Asimov’un Polisiye Öyküleri”);
 7. Foundation’s Edge, 1982, (“Kuruluş’un Kıyı­sında”)

Bilim:

 1. The Genetic Code, 1964, (“Kalıtım Ko­du”);
 2. A Short History of Biology, 1965, (“Biyolojinin Kısa Tarihi”);
 3. The Humarı Hody, 1965, (“İnsan Vücudu”);
 4. The Human Brainy 1965, (“İnsan Beyni”);
 5. The Universe, 1967, (“Evren”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 9. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.