Ionel Bratianu kimdir?

kihaes 04/15/2018 0

Ionel Bratianu kimdir?

Ionel Bratianu kimdir? Hayatı ve eserleri: (18641927) Romen devlet adamı. Beş kez başba­kanlık yapmış, Büyük Romanya idea­lini gerçekleştirmeye çalışmıştır. 20 Ağustos 1864’te Florica’da doğdu, 24 Kasım 1927’de Bükreş’te öldü. Romanya’nın önde gelen siyaset adamlarından Ion Bratianu’nun oğluydu. Li­beral Parti’nin kurucularından olan Ion Bratianu parti başkanlığının yanı sıra uzun süre başbakanlık da yapmıştı. Uç oğlu da Liberal Parti’nin başkanlığında bulunmuş ve çeşitli hükümetlerde bakan olarak görev almışlardı.

Ionen Bratianu’nun en büyük oğlu olan Ionel Bratianu, Fransa’da mühendislik öğrenimi gördükten sonra 1895’te Liberal Parti’den milletvekili seçildi. 1907’de içişleri bakanı olarak hükümete girdi. İki yıl sonra Liberal Parti başkanı ve başbakan oldu. Regat Bölgesi’nin (Moldavya ve Valahya), Macaristan’ın ve Osmanlı Devleti’nin elindeki Romen topraklarıyla birleştirilerek Büyük Romanya’nın kurulması düşün­cesinin önde gelen savunucularındandı.

1911’de başbakanlıktan ayrıldı. 1914’te yeniden başbakan oldu. I. Dünya Savaşı’nın başında, Almanya ile gerginliğin azaltılması ve savaşta tarafsız kalınma­sından yana olduysa da Ağustos 1916’da Romanya’nın İtilaf Devletleri yanında savaşa katılmasını onay­ladı. Şubat 1918’de Romanya’nın yenilgisinden sonra Almanya’nın dayattığı barış koşullarını kabul etme­yerek istifa etti. Aralık 1918’de Almanya ve yandaşları­nın yenilgisi kesinleşince yeniden başbakan oldu.

Bratianu, I. Dünya Savaşı sonrası Paris’te yapılan barış görüşmelerinde Büyük Romanya devletinin sınırlarının tanınması konusunda yoğun girişimlerde bulundu. İsteklerini kabul ettiremeyince konferans­tan ayrıldı. Avusturya-Macaristan ile yapılan barış antlaşmasını protesto ederek Eylül 1919’da başbakan­lıktan istifa etti.

Ocak 1922’de yeniden başbakan oldu. Liberal Parti’nin mecliste çoğunluğu elde etmesinden güç alarak anayasada bazı değişiklikler yaptı ve topraksız köylülere toprak dağıtılmasını da içeren bir tarım reformu uygulamaya başladı. Romanya’nın Fransa ve Polonya ile ilişkilerini ve Çekoslovakya, Yugoslavya ve Romanya’nın oluşturduğu Küçük Antant’ı güçlen­dirmeye çalıştı. 1926’da başbakanlıktan istifa etti. 1927’de beşinci kez başbakan oldu, ama kısa bir süre sonra öldü.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.