İbrahim Şevki Bey «Miralay» kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/25/2015 0

İbrahim Şevki Bey «Miralay» kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: 1287 (1871) tarihinde mezun olmuş Osmanlı tabiblerinden olup İstanbul’ludur. Mezun olduktan sonra asabi hastalıklar tahsili için Paris’e gönderilmiş ve avdetinde Tıbbiye Mektebi Tıb Kanunu Muallim Muavini tayin edilmiştir. Sonradan (Key-Dağlamak) tedavi usulü hakkında araştırmalarda bulunmak üzere Irak bölgesine gönderilen hey’et ile Bağdat’a gidip avdetinde İran’da şiddetle hükmünü icra eden kolera münasebetiyle yardım için İran’a gönderilmiş sıhhiye heyeti ile birlikte Erzurum’da iken irtihal etmiştir.

(Hüviyyet) isminde tıbbi eseri ve Fransız hekimlerinden ve tabible­rinden Lasek’in terceme-i hali ile hikemi sözlerini açıklayan (Numune-i İmtisal yahut Bağ-ı Faziletten Bir Nihal) adında bir eseri ve (Teaddiyat-ı Ahlak) isminde te’lif bir kitabı basılmış eserlerindendir.

Arapça ve latinceye vakıf hoş-meşreb, hakim bir zat idi.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.