İbn-i Şerif kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 10/24/2015 0

İbn-i Şerif kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (Yadigar-ı İbni Şerif fi’t-Tıb) ismindeki tıbbi eserin müellifi olan tabib-i haziktir. Bu eserini 1037 (1628) senesinde ikmal ettiğini Kitabın  mukaddimesinde beyan ediyor. Üç yüz küsur sayfadan mürekkep bulunan bu eser Türkçe olup zamanımız tababetine taalluk eden bir hayli bahisleri şamildir. Birer nüshası Ayasofya ve Hamidiye Kütübhanelerinde mev­cuttur.

Kaynak: Osmanlı Müellifleri, Bursalı Mehmed Tahir Bey, Meral Yayınevi, 3. Cilt.

Yorumlar kapalı.