İBN-İ CEMŞÂD KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/24/2014 0

 Ebü’l-Hasen, Alî b. Cemşâd en-Nîsâbûrî, muktedir bir âlimdir. (338) tâ­rihinde vefat etmiştir.  Rahmetu’llâhi aleyh.

Mevki-i  İlmîsi:

İbn-i Cemşâd,  fâdıl bir  müfessirdir, muhaddislerin büyüklerindendir. Pek çalışkan, bir ilim sahibidir.

Müellefâtı: 10 cilddir, 104 cüz’dür, 260 cüz’dür.

Me’haz: El-A’lâm.

KAYNAK: Ömer Nasuhi Bilmen, Büyük Tefsir Tarihi (Tabakatü’l-Müfessirin), Bilmen Yayınevi

Yorumlar kapalı.