Hülya Argunşah kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 07/05/2015 0

Hülya Argunşah kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Araştırmacı, öğretim üyesi. Hülya (Eraydın) Argunşah, 1 Aralık 1961 yılında Eskişehir’­ de doğdu. İlk ve Orta öğrenimini İstanbul’da tamamladı. 1979’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne girdi. 1983’te buradan mezun oldu. Aynı yıl Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalında yüksek lisansa başladı. 1985’te Prof. Dr. İnci Eginün’ün danışmanlığında hazırladığı Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun Türk Edebiyatı Üzerine Tenkidi Fikirleri isimli tezle yüksek lisans çalışmasını tamamladı ve Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora programına kaydoldu.

1986 yılında Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinin açtığı araştırma görevIiliği sınavını kazanarak “Bir üniversite adına başka bir üniversitede öğrenim gören araştırma görevlisi” statüsüyle Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsündeki doktora çalışmasına devam etti. 1988-1989 öğretim yılında Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim görevlisi kadrosuna atandı. Şubat 1990’da Prof. Dr. İnci ENGİNÜN’ün danışmanlığında hazırladığı Türk Edebiyatında Tarihi Roman isimli çalışmayla “edebiyat doktoru” unvanını aldı. Aynı yıl çalışmakta olduğu bölümde yardımcı doçentlik kadrosuna atandı.

1997’de Yeni Türk Edebiyatı Anabilim dalı doçenti oldu.

1998- 2000 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Doğu Akdeniz Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak çalıştı. 2003 Yılında Yeni Türk Edebiyatı Anabilim dalı profesörü oldu. Halen Erciyes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni Türk Edebiyatı Anabilim dalı başkanı olarak görevine devam etmektedir. 2001 yılından beri disiplinler arası çalışmalar yayımlayan uluslararası hakemli bir derginin (Kadın/Woman 2000, Gazimağusa, KKTC., DAÜKAEM Yay.) Türkçe editörlüğünü yürütmektedir.

Gençlerin okuyabilecekleri eserleri:

Biyografi: Bir Cumhuriyet Kadını: Şükufe Nihal (2002).

Yayına hazırladıkları: Ömer Seyfettin Külliyatı (7 cilt, 1999-2001), Mehmet Rauf: Siyah inciler, 2002).

Kaynak: Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Ansiklopedisi, 2. Cilt, Hasan Latif SARIYÜCE, Nar yayınları, 2012

Yorumlar kapalı.