Howard Carter kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 11/21/2021 0

Howard Carter kimdir? Hayatı ve eserleri: (1873-1939) İngiliz, arkeolog. Firavun Tutankamon’un mezarını bulmasıyla tanınır. 9 Mayıs 1873’te İngiltere’nin Norfolk bölgesindeki Swaffham kasabasında doğdu, 2 Mart 1939’da Londra’da öldü. Özel öğrenim gördü. Ressam olan babasından resim yapmayı öğrendi. 1890’da Egypt Exploration Fund (Mısır Araştırmaları Vakfı) adlı kuruluşta desinatör olarak çalışmaya başladı ve ortaya çıkarılan bazı Mısır metinlerini ve duvar resimlerini kopya etti. Mısır’daki kazılarda deneyimli arkeologların yanında çalışarak araştırma ve kazı yöntemlerini öğrendi. 1901’de Flinders Petrie’nin yönetimindeki El Amarna kazılarına katıldı. 1893’te Edouard Naville’in asistanı oldu ve Deir el Bahri’deki Kraliçe Hatşepsut’ un mezar terasında ortaya çıkarılan ıkı tapınağın duvar resimlerini kopye etti. 1899’da Mısır hükümetinin Eski Eserler Genel Müdürlüğü başmüfettişliğine atandı. Bu görevi sırasında IV. Tutmosis ve Hatşepsut’ un mezarında kazılar yaptı. 1903’de başmüfettişlik görevi sona erince 1907’ye değin geçimini resim yaparak sağladı.

1907’de arkeolojiye ve Mısır tarihine ilgi duyan İngiliz asilzadesi Lord G. H. Carnarvon’un (18661923) sağladığı mali destekle yeniden kazı yapmaya girişti. İkisinin Teb’de başlattıkları ortak çalışma I. Dünya Savaşı sırasında kesintiye uğradı. 1917’de Tutankamon’un mezarını ortaya çıkarmak için araştırmalara başladılar. Krallar vadisi diye anılan yerde ele geçmiş daha eski buluntular, Tutankamon’un mezarının o bölgede olduğunu belli ediyordu. Carter’le Carnarvon önce vadinin haritasını çıkardılar. Ama kazıya geçtikten sonra uzun süre hiçbir olumlu sonuç alamadılar. Yine de araştırmalarını sürdürdüler. Kazının beşinci yılında Firavun VI. Ramses’in mezarının çevresinde,, yüzeyden 4 m kadar derinde kayaya oyulmuş bir merdivenin ilk basamakları ortaya çıktı. 12. basamaktaki kapının üstünde yer alan kral mezarlığının ve Tutankamon’un mühürleri, Carter’le Carnarvon’ın doğru iz üzerinde olduklarını belli etti. 23 Kasım 1922’de mezarın ilk odasına ulaşıldı. Ancak Carnarvon çalışmanın sonucunu göremeden 1923’te öldü. Carter kazıyı yalnız başına sürdürerek 3 Ocak 1924’te asıl mezar odasını da açtı. 18. sülale firavunlarından Tutankamon’un mezarı o güne değin soyulmadan bulunmuş ilk kral mezarı idi. Olay kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Ancak mezar tapınağı günümüze değin bulunamadı.

Tutankamon’un mezarında çok iyi durumda korunmuş olarak ele geçen hazine, bugün hem Kahire Müzesi’nin en zengin koleksiyonunu oluşturmakta, hem de Mısır sanatını aydınlatıcı bilgiler vermek açısından büyük önem taşımaktadır.

Howard Carter Eserleri: 

  1. The Tomb of Thoutmosıs IV, 1904, (“IV. Tutmosis’in Mezarı”);
  2. Descriptıon and Excavation of the Tomb of Hâtshopsıtu, 1906, (“Hatşepsut Mezarı Kazısı ve Tanımlanması”); 
  3. The Tomb of Tut-ankh-A-men, 1933, 3 cild, (“Tutankamon’un Mezarı”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, Cilt 23, Anadolu yayıncılık.

Yorumlar kapalı.