Homeros kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 07/18/2014 2

Homeros kimdir? Hayatı ve eserleri: Yunan şâiri. M.Ö. 8. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen Homeros hakkında çok az bilgi vardır. İlias ve Odysseia Destanının yazarı olarak tanınmasına rağmen, bir kısım şiirler de kendisine mâl edilmeye çalışılmıştır. Bâzı belge ve söylentilere göre Homeros, gözleri kör, hayatını şehir şehir dolaşarak kazanan bir halk şâiridir. İskenderiye devrinde (M.Ö. 3.-M.Ö. 1. yüzyıl) İlias ve Odysseia’nin, Homeros’un eseri olmadığı iddiaları ortaya atılmıştır. Daha sonraki yıllarda bu husus dilbilgisi uzmanlarınca da tartışma konusu olmuş ve günümüze kadar bu tartışma süregelmiştir. Propagandası çok yapıldığından ve Yunanlılarca eski medeniyetin büyük şâiri olarak tanıtıldığından, sevenleri fazla olmuştur. Bunlar da “Homeros’u seviyorum, öyleyse vardır.” formülüyle orta yolu bulmaya çalışmışlardır.

KAYNAK: REHBER ANSİKLOPEDİSİ, 9. CİLT

Homeros kimdir? hayatı ve eserleri hakkında bilgi:

Eski Yunan ozan ve tarihçisi (MÖ 9. yüzyıl)

Homeros’un yaşamı bir sırdır. Yunanlılar­la Truvalılar arasında MÖ 13. yüzyılda cereyan eden savaşı anlatan İlyada (10 yıllık savaşın öy­küsü) ile Odissea (Yunanlı kumandan Odisseus’un 10 yıllık gezisinin öyküsü) onun eseri olarak gösterilir. Ancak bir düşünce ekolü, bu metinlerin birçok ozan arasındaki ortak çalış­manın ürünü olduğunu kabul etmektedir. (Ay­nı şey, Shakespeare için de söylenmiştir.) Herodotos ise Homeros adında bir ozanın ya­şadığından emindi. Hatta onun İzmirli bir Yu­nanlı olduğunu ve MÖ 9. yüzyılda yaşadığını söyledi. Herodotos’a duyulan büyük sevgiye ba­kılarak bir yargıya varmak gerekirse, Homeros’­un Truva savaşıyla ilgili bilgileri toplamış olduğuna inanılabilir (ayrıca erkeolojik bulun­tular da bu savaşı doğruluyor). Homeros daha sonra bunları süsleyip daha efsaneleştirmiş ve sihirli ayrıntılarla bezemiştir. Ayaks ve Akhillos gibi devlerin öykülerinin ardında mutlaka gerçeğin bir payı bulunmalı.

 

Kaynak: Tarihi yaratan 1000 büyük adam, Milliyet

2 Comments »