HOCAZADE AHMET HİLMİ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

kihaes 02/25/2014 0

HOCAZADE AHMET HİLMİ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

Türk din bilgini (Eğin?-İstanbul 1913). İstanbul’da öğre­nim gören Hocazade Ahmet Hilmi, nakşibendi tarikatı­na girdi. Genç yaşta öldü.

Hocazade Ahmet Hilmi, şeyh ve evliyaların yaşamı­nı anlatan yapıtlarıyla tanınır. Gazali, İbni Arabi gibi İs­lam düşünürleriyle ilgili monografiler de yazmış, İstan­bul’da gömülü evliyalardan söz ederken türbeleri ko­nusunda da bilgi vermiştir.

Başlıca yapıtları: Hadikâtlül-Evliya (Evliya Menkıbe­leri, 7 kitap 1900), ¡mâm-ı Gazali(1904), Ziyâret-i Evli­yi (İstanbul ve yöresinde gömülü şeyh ve evliyalarla il­gili bilgi verilir, 1907).

KAYNAK: GROİLER İNTERNATİONAL ENCYCLOPEDİA, CİLT-1, 1993, DANBURY, CONNECTİCUT-İSTANBUL

Yorumlar kapalı.