Henry-Thomas Buckle kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi:

kihaes 05/01/2020 0

Henry-Thomas Buckle kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1821-1862) İngiliz, düşünür ve tarihçi. Coğrafi belirlenimciliğin savunucularındandır. 24 Kasım 1821’de Kent’teki Lee’de doğdu, Şam’ da öldü. Sağlık nedenleriyle okula gidemeyen Buckle kendi kendini yetiştirdi. Daha 20 yaşına gelmeden İngiltere’nin en iyi satranç oyuncuları arasında yer aldı. 1840’ta babasının ölümünden sonra uzun bir Avrupa gezisine çıktı. Bu süre içinde geniş kapsamlı tarih yapıtını hazırladı. 1859’da Londra’ya, daha sonra da araştırmalar yapmak için Mısır ve Kudüs’e gitti. Şam’da yakalandığı tifo hastalığından kurtula­mayarak öldü.

Buckle, Mill’in Görüngücülük’ü ve Comte’un Olguculuk’undan etkilenerek tarihsel gelişmenin evren­sel yasalara uygun olduğunu göstermeye çalıştı. Tümevarım yöntemiyle
toplum gelişmesini yönlendi­ren nedenleri ortaya çıkarmak amacını güttü.

Buckle,
Meçnikov gibi, toplumsal olaylarla coğ­rafya koşulları arasında sıkı bir
ilişki olduğunu varsayarak sosyal gelişmede temel etkenin bu koşullar olduğunu
ileri sürdü. Ona göre tüm toplumsal olaylar, toprak özellikleri, iklim, su kaynakları ve
akarsuların durumuna göre belirlenmektedir.

Buckle
bir yandan toplumsal olayların Tanrı’ca belirlendiği görüşüne karşı çıkarken diğer yandan, düşüncelerini ve kuramlarını sömürgeciliğin savunul­ması
yönünde kullanmıştır.

Henry-Thomas Buckle Eserleri:

History of Civilisation in England, 2 cilt, 1857-1861,
(“İngiltere’de Uygarlığın Tarihi”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 21. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.