Heinrich Ahrens kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 02/21/2016 0

Heinrich Ahrens kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1808-1874) Alman hukuk ve siyaset felsefecisi. Hukuk felsefesinde “idealist organizmacı” yaklaşımın başlıca temsilcilerindendir. 14 Temmuz 1808’de Hannover’de doğdu. Göttingen Üniversitesi’ni bitirdi. 1830’da hukuk doktoru oldu. Göttingen, Brüksel ve Graz üniversitelerinde öğretim üyeliği yaptı. 1831’de ulusal birlik ve liberal anayasa hedefleri doğrultusundaki devrimci ayaklan­malara katıldı. Demokratik hareketin bastırılması üzerine, ülkesini terkederek Paris’e gitti. 1848 Devri­mi sonucunda, yeni bir anayasa oluşturulması için toplanan Frankfurt Milli Meclisi’ne milletvekili seçil­di. 1860’ta Leipzig Üniversitesi’nce siyasal bilimler profesörü olan Ahrensî’2 Ağustos 1874’te Salzgitter’ de öldü.

Ahrens’in hukuk felsefesine en önemli katkısı, Alman felsefecisi Krause’nin öğretisini açıklayarak hukukçular arasında yaygınlaştırmasıdır. Krause’ye göre hukuk, doğa, insan aklı ve Tanrı arasında uyum sağlayan ilkelerin bir bütün olarak düzenlenmesidir. Bu ideal uyumun gerçekleştirilmesi doğrultusundaki gelişme biçimlerini ise yasalar belirler. Krause’nin mistisizme kayarak ve teknik terimlerle ortaya koy­maya çalıştığı bu idealist organizmacı hukuk felsefesi, Ahrens tarafından daha anlaşılır bir temele oturtuldu. Bu nedenle Ahrens, hukuk felsefesinde belirli bir “doğal hukuk” yaklaşımının temsilcisi olarak kabul edilmektedir. Ahrens’in hukuk felsefesine bir başka katkısı da doğal hukuk yaklaşımını, devletin toplum­sal temellerine uygulamasıdır. Bu bağlamda, meslek­lerin doğal gruplaşmaları sonucunda ortaya çıkan korporatif örgütler ile devlet arasındaki organik ilişkileri ayrıntılı bir biçimde incelemiştir.

YAPITLAR:

  1. Cours de Droit Naturel, 1838, (“Doğal Hukuk Dersleri”);
  2. Die Organische Staatslehre auf Philosophisch-anthropologischer Grundlage, 1850, (“Felsefi ve Antropolojik Temeller Üzerinde Organizmacı Devlet Öğretisi”);
  3. Naturecht oder Philosophie des Rechts, 1870-1871, (“Doğal Hukuk ya da Hukuk Felsefesi”).

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 3. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.