Hasan Ferid Alnar kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 05/09/2018 0

Hasan Ferid Alnar kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1906-1978) Türk besteci ve orkestra şefi. Yerli öğelerle Batı müziğini birleştirmeye çalışmıştır. 11 Mart 1906’da İstanbul’da doğdu. 26 Temmuz 1978’de Ankara’da öldü. Müzikle ilişkisi kanun çalan annesinin etkisiyle başladı. 12 yaşında kanun yorum­cusu olarak ün yaptı. Darüttalimi Musiki’de kanun eğitimi gördü. 16 yaşında besteciliğe başladı. Bir yandan da, Sadettin Arel’den armoni, Edgar Manas’ tan kontrpuan ve füg dersleri aldı. 1927’de S. Arel’in desteğiyle Viyana’ya gitti; Devlet Müzik ve Görsel Sanatlar Akademisi’ne girdi. Joseph Marx’la besteci­lik, Ostvald Kabasta ile orkestra yönetimi üzerine çalıştı.

Hasan Ferid Alnar 1932’de Viyana Konservatuvarı’nın bestecilik, Avusturya Devlet Müzik Akademisi’nin de orkestra şefliği bölümlerini bitirmiş olarak Türkiye’ye döndü. İstanbul Konservatuvarı’nda müzik tarihi dersleri ver­meye başladı ve Şehir Tiyatrosu Orkestrası’nı yönetti. 1936’da Ankara’ya yerleşti ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın şef yardımcısı oldu. 1946’da aynı orkestranın şefliğini üstlendi. 1937-1946 arasında Ankara Devlet Konservatuvarı’nda bestecilik dersleri okuttu. 1952’de hastalandı ve orkestra yöneticiliğin­den ayrıldı. Konservatuvarda kompozisyon, armoni ve orkestralama derslerini sürdürdü. Daha sonra yurt dı­şına gitti. Bir süre Avusturya ve Almanya’da yaşadı. Avrupa’da bulunduğu yıllarda da çeşitli orkestraları yönetti. 1964’te Türkiye’ye döndükten sonra, kimi konser ve temsillerde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Or­kestrasının ve Devlet Opera Orkestrası’nın şefliğini yaptı.

1922’de klasik Türk müziği makamlarını kulla­narak yazdığı tek sesli bir operetle besteciliğe başla­mış olan Hasan Ferid Alnar, bir süre Türk müziği eserleri verdi; 1930’dan sonra yine Türk makamlarından yararlana­rak özellikle kanun için birçok taksim besteledi. Bu dönemdeki saz semailerinde S. Arel’in etkisi görülür. Daha sonra Batı müziği besteleri de yaptı. 1946’da bestelemeye başladığı Kanun Konçertosu’nda, Batı müziği orkestrası ve tekniğiyle bir klasik Türk müziği çalgısını bir araya getirdi. Bu eserde kullanılan tema ve kimi öğeler Türk müziğinden alınmıştır ve bu müziğin havasını yansıtır. Eserlerinde halk müziğinin temalarından da yararlanan Alnar’ın en beğenilen ve özellikle yurt dışında tanınan eserlerinden biri olan Prelüd ve iki Dans’ın temaları, folklorik renkler taşır.

Yerli öğeleri değerlendirmeye önem veren Hasan Ferid Alnar, Cumhuriyet döneminde aynı eğilimi paylaşan bir bölüm Batı müziği bestecisiyle birlikte “Türk Beşleri” diye anılan grupta yer almıştır.

Hasan Ferid Alnar Eserleri

  1. Türk Süiti,
  2. Romantik Uvertür,
  3. Prelüd ve iki Dans,
  4. İstanbul Süiti,
  5. Viyolonsel Konçertosu,
  6. Kanun Konçertosu.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 5. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.