Halil Cibran Kimdir? Hayatı ve Eserleri

kihaes 12/13/2021 0

Halil Cibran Kimdir? Hayatı ve Eserleri: (1883-1931) Lübnanlı yazar ve ressam. İngilizce ve Arapça yazdığı mistik şiirleri ve felsefi yazılarıyla 20. yy mistik felsefe­si üzerinde önemli etkileri olmuştur. Cibran Halil Cibran, 6 Ocak 1883’te Lübnan’ın Beşari kentinde doğdu, 10 Nisan 1931 ’de New York’ta öldü. Batı dünyasında Kahlil Gibran olarak tanınır. Küçüklüğünde Arapça, İngilizce ve Fransızcayı öğrendi. On bir yaşındayken annesi ile birlikte ABD’ye gitti. 1896’da Beyrut’a dönerek Medresetü’l Hıkmet’e girdi. 1901’de mezun olana değin müzik, uluslararası hukuk, tıp ve din tarihi okudu. 1901’de The Prophet’in (Ermiş) ilk Arapça taslağını yazdı; aynı yıl el – Hakikat dergisini yayımlamaya başladı. 1901-1903 arasında Paris’e giderek resim öğrenimi gördü. Paris’teyken yayımladığı el-Ervahü’l-Mütemerrid (“İsyankâr Ruhlar”) adlı kitabı yüzünden Lübnan’a dönüşü yasaklandı, kitabı Beyrut’ta yakıldı ve bağlı olduğu Marunî Katolik Kilisesi tarafından aforoz edildi. 1903’te tekrar ABD’ye giderek Boston’ da resimlerini sergiledi. 1908’de Paris’e döndü ve Academie Julien ve Ecole des Beaux-Arts’da resim çalışmalarını sürdürdü. 1910’da ABD’nin New York kentine yerleşti ve ölümüne değin stüdyosunda ya­şadı.

Halil Cibran. Hıristiyan kökenli bir düşünürdür; an­cak Lübnan gibi Hıristiyan ve İslam, Doğu ve Batı kültürlerinin kesiştiği bir ülkede yaşamış olması, bu sentezi yazılarında da araması sonucunu getirmiştir. Halil Cibran mistik düşüncesi, iyimserliği ve yaşam tutkusu açısından Hrıstiyan mistisizminden çok Doğu misti­sizmine yaklaşır. Ancak, üslubunu ve felsefesini temelden etkileyen metinlerden biri İncil’dir. Kendisi de Doğu mistik düşüncesinden etkilenmiş bir düşü­nür olan Nietzsche de Cibran’ın esin kaynaklarından biri olmuştur. Ancak Halil Cibran bir tanrıtanımaz olan Nietzsche’den çok, 18. yy mistik İngiliz yazarı ve ressamı William Blake’e yaklaşır, Blakce ve Cibran arasındaki benzerlikler yalnızca seçtikleri temalar ve üsluplarında değil, resimlerinde de görülebilir, Halil Cibran ABD’de yaşadığı yıllarda Doğu mistisizmini Amerikan kültürüne tanıtmış, 1950’yi izleyen yıllardaki Amerikan aydınları ve gençliği içindeki “Doğu kültü­rüne dönüş” eğiliminin hazırlayıcılarından biri ol­muştur.

Halil Cibran Eserleri:

 1. Araisü’l-Müruc,
  1910, (“Vadi Peri­leri “)
 2. Dem’a
  ve İbtısam, 1914,(“Gözyaşı ve Gülüş”);
 3. The
  Madman, 1918. (“Deli”);
 4. The
  Borerunner, 1920, (“Müjdeci“):
 5. el-Ecmıhetul-Mütahasiire,
  1922, (“Kırık Kanatlar’’);
 6. The
  Prophet, 1923, (Ermiş);
 7.  el-Evasıf,
  1923, (“Fırtınalar”);
 8. el-Mevakıb,
  1923, (“Alaylar”);
 9. Sand
  and Foam, 1926. (“Kum ve Köpük”);
 10. Jesuss, the Son of Man,
  1928, (İsa insanın Oğlu)

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri
Ansiklopedisi, Cilt 26, Anadolu yayıncılık.

Yorumlar kapalı.