Hâce Can Ali kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 12/01/2015 0

Hâce Can Ali kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: Fütüvvetnâmesinde tam künyesi, Nesl-i Abbas Bursevî Hâce Can Ali olarak geçer. Kendi ifade­siyle Hz. Peygamber’in amcası Hz. Abbas’ın 41. kuşaktan neslidir. Bu bağlamda bazı Fütüvvet kollarını, diğer Fütüvvetnâmelerin aksine Hz. Abbas’a bağlar. Ayrıca kendisinin Hanefi mez­hebine ve sünnî inançlara bağlılığını da ifade eder. Künyesinden Bursalı olduğu anlaşılmak­la beraber doğum ve ölüm tarihi ile eserini ne zaman kaleme aldığı bilinmemektedir. Ancak eserindeki bazı kayıtlardan XVII. yüzyılın baş­larına kadar yaşadığı, medrese tahsili gördüğü ve eserini bu yüzyılın ikinci yarısından sonra kaleme aldığı söylenebilir.

Ali TORUN

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, 1. cilt, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.