Gültekin Çizgen kimdir? Hayatı ve eserleri

kihaes 12/30/2021 0

Gültekin Çizgen kimdir? Hayatı ve eserleri: (1940) Türk, fotoğrafçı. 1960’lardan başla­yarak Türk fotoğrafının gelişmesine, gerek yapıtları, gerek fotoğrafla ilgili yan çalışmalarıyla önemli katkılarda bulunmuştur. 29 Şubat 1940’ta İstanbul’da doğdu. Ressam Aptullah Çizgen’in oğludur. İstanbul’da Sankt Georg Avusturya Lisesi’nde, daha sonra da bir süre Güzel Sanatlar Akademisi (şimdi Mimar Sinan Üniversitesi) Grafik Bölümü’nde okudu. Fotoğraf çalışmalarına 1958’de başladı. İlk sergisini 1961 ’de düzenledi. O yıldan bu vana kişisel ya da karma, bir bölümü ülke dışında, altmıştan fazla sergi açtı, saydam gösterileri düzenledi. Paris’te V. Uluslararası Genç Sanatçılar Bienali’ne katıldı. 1971’de bir sergisi, Alman Kültür Organizasvonu’nca Almanya’nın yirmi beş kentinde dolaştırıldı. Yapıtları 1966’da International Photo Almanach, 1967’de Camera ve 1968’de Bauen und Vohnen dergilerinde basıldı.

Bu çalışmalarının yanı sıra Mimarlık ve
Sanat, Mimarlık, Fotoğraf, Milliyet Sanat, Yeni Fotoğraf dergilerinde yazılar yazdı,
1972’de fotoğraf konulu altı bölümlük bir TV programı hazırladı. 1976-1981
arasında, eşi Engin Çizgen’le birlikte Türk fotoğraf tarihinde önemli bir yeri
olan Yeni Fotoğraf adlı dergiyi çıkardı. Fotoğrafa başladığı yıllarda girdiği
yarışmalarda, 1964’te Yapı ve Kredi Bankası Ödülü’ nü, 1966’da da Milliyet
Gazetesi Ali Naci Karacan Ödülü’nü kazandı. Daha sonraki yıllarda da birçok yarışmanın
seçici kurullarında bulundu. Yaşamını bağımsız fotoğrafçı olarak
sürdürmektedir. Endüstri fotoğrafı konusunda uzmanlaşmış bir atölye ve 1979’da
kurduğu bir mültivizyon stüdyosunu yönet­mektedir.

Sanat yaşamında bugüne değin
siyah-beyazdan renkli fotoğrafa, görsel ve grafik bir anlatımdan belgeci bir
fotoğraf tavrına uzanan yoğun bir fotoğraf üretimi sergilemiştir.
Fotoğrafçılıkta kurumlaşmaya, yayma, arşivlemeye dönük çabalarıyla ülke düzeyin­de
bilinçli, bilgi, düşünce birikimlerinin oluşmasına büyük katkılarda
bulunmuştur. Gerek yapıtları, ge­rekse kuramsal çalışmalarıyla Türk fotoğrafına
Ara Güler’den sonra yön vermiş önemli sanatçılardan biridir.

Gültekin Çizgen
Eserleri:

  1. Göllerimiz, 1975;
  2. Fotoğrafçılık ve
    Karanlık Oda Bilgisi, 1980;
  3. Siyah Beyaz
    Fotoğraflar, 1980;
  4. Türkiye
    Fotoğrafları, 1980.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, Cilt 29,
Anadolu yayıncılık, 1984.

Yorumlar kapalı.