Gökhan Tarıman Cenikoğlu kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 11/09/2015 0

Gökhan Tarıman Cenikoğlu kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (d. 1951) Akşehir’de Sıra Yarenleri kitabının yazarıdır. Konya’ya bağlı Akşehir ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Akşehir ve Çifteler’de yaptı. 1979 yılında Konya Selçuk Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümü’nü bitirdi. 1987’de Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı.

1993 yılında Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilim­ler Enstitüsü Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalı’nda Akşehir’de Sıra Yarenleri adlı tez çalışmasıyla bi­lim uzmanı; 1998’de de aynı bilim dalında Nas-reddin Hoca Fıkralarında İnsan Kadrosu isimli çalışmasıyla bilim doktoru unvanını kazandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli okul­larda Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı öğret­menliği, Selçuk Üniversitesi Akşehir Meslek Yüksekokulu’nda Türk Dili okutmanlığı görevle­rinde bulundu. 1999 yılında Dumlupınar Üniver­sitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü’ne yardımcı doçent olarak atandı. Bu arada Rektörlüğe bağlı Türk Dili Bölüm Başkan­lığı görevini yürüttü.

2004-2006 yılları arasında Kazakistan’daki Kor­kut Ata Devlet Üniversitesi, Âlem Dilleri Fakültesi Türk Dünyası Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde görev yaptı. 2007-2008 yılları arasında da Alma-ta Abay Devlet Üniversitesi ile Turar Rıskulov Ekonomi Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak Türk dili ve edebiyatı konularında dersler verdi. Hâlen, Dumlupınar Üniversitesi’nde öğre­tim üyeliği görevini sürdürmektedir.

Eserleri:

  • Bir Hikâye’ye/Olaya Dayanan Ata­sözleri, Konya 1991;
  • Nasreddin Hoca’ya Mal Edilen Mahallî Fıkralar, Konya 1992;
  • Akşehir ve Çevresinden Derlenen Efsane/Menkıbe ve İnanmalar, Konya 1996;
  • Akşehir’de Masal Der­lemeleri, Konya 1996.

Ahmet AYTAÇ

Kaynak: Ahi Ansiklopedisi, 1. cilt, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Ankara, 2014

Yorumlar kapalı.