Georges Bernanos kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

kihaes 05/18/2017 0

Georges Bernanos kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1888-1948) Fransız yazar. İki dünya savaşı arasındaki dönemin bunalımlarını ve düş kırıklıklarını yansıtan romanlar yazmıştır. 20 Şubat 1888’de Paris’te doğdu, aynı kentte öldü. Çocukluğu Kuzey Fransa’daki Pressin köyünde geçti. Öğrenimini Cizvit papazlarının yönetimindeki Vaugerard Koleji’nde yaptı ve Katoliklik’in ateşli bir savunucusu oldu. 1906-1913 yıllarında Paris Üniversitesi’nde ve L’Instıtut Catholique’de hukuk okudu. 1. Dünya Savaşı sırasında askerlik yaptı. 1918’den sonra Action françaıse ve Revue üniverselle gibi kralcı dergilerde demokrasi aleyhtarı siyasal yazılar yazdı. 1926’da yayımladığı ilk romanı olan Sons le Soleil ele Satan’da (“Şeytan’ın Güneşi Altında”) kötülüğe karşı mücadele etmede kendi iç çelişkileri yüzünden yeter­siz kaldığını düşünen bir rahibin sorunlarını inceledi. 193’da yayımladığı Journal tl’ıtn cure de canıpagne’ de (“Bir Köy Rahibinin Güncesi”’) ise benzer bir sorunu ele alarak çevresindeki günah ve kötülük dolu dünya ile mücadelesinde yemlen, ancak imanını saklı tutabilen bir rahibin azizleşmesini anlattı. I936’da Balc.tr adalarında yaşadığı sırada başlayan İspanya İç Savaşı’nda Falanjistler’in kıyım siyasetine karşı etkin tavır aldı ve Franco karşıtı yazılar yazarak İspanyol Katolik Kilisesi’nin tutumunu eleştirdi. 1938’de Av­rupa’da yükselen savaş tehdidine karşı gönüllü olarak sürgüne, Brezilya’ya gitti. II. Dünya Savaşı sırasında sınıf arkadaşı olan De Gaulle’ü destekledi. 1946’da Fransa’ya döndü ve iki vıl sonra da Paris’te öldü.

Georges Bernanos, iki dünya savaşı arasındaki dönemde Avrupa’daki toplumsal ve ahlaki yozlaşma­yı dinsel bir açıdan ele alarak eleştirmiş ve insanlığın kurtuluşunu Katolik değerlerine dönüşte görmüştür. Romanlarının kahramanları çoğunlukla rahiplerdir ve bu rahipler çevrelerindeki ahlaki çöküşe ve dini değerlerin yok oluşuna karşı mücadelede güçsüz kalmanın bunalımını yaşarlar. Georges Bernanos bir kralcı olarak başladığı yazarlık hayatının son döneminde “İspanya’da ya kralcı olunur ya da hiçbir şey” diyen Franco’ya karşı cumhuriyeti savunma noktasına gel­miştir. Ancak tüm yaşamı boyunca siyasal ve toplum­sal sorunlara dini çözümler aradığı için romanlarının kahramanı olan rahiplerinkine benzer bir bunalımdan kurtulamamış, savaş sonrasında ahlaki ve dini bir uyanış ve “yeniden doğuş” bulma umuduyla döndü­ğü Fransa’da hayal kırıklığı içinde ölmüştür.

Georges Bernanos yapıtları (başlıca):

Roman:

  1. Şeytan’ın Güneşi Alımda
  2. Bir Köy Rahibinin Güncesi

Siyasal Yazılar:

  1. Ay Altında Büyük Mezarlıklar
  2. İngiliz Halkına Çağrı

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 16. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983

Yorumlar kapalı.